Økonomiske bidrag

Bidragsytere 2017

 • Herbjørn Hanson med kr. 100 000
 • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA med kr. 125 000
 • Sundt AS med kr. 500 000
 • Meditek Capital AS med kr. 150 000
 • Kistefos AS med kr. 2 000 000
 • Arne Blystad med kr. 300 000
 • Niels Stolt-Nielsen med kr. 200 000
 • Bonheur ASA med kr. 100 000
 • BSN AS med kr. 200 000
 • Nadia Stolt-Nielsen med kr. 250 000
 • Odd Arne Østvang med kr. 20 000
 • Petter Neslein med kr. 100 000
 • Stig Slorafoss med kr. 19 200

Bidragsytere 2018

 • Sundt AS med kr. 500 000
 • Wilh. Wilhelmsen Holding AS med kr. 100 000

Bidragsytere 2019

 • Meditek Capital AS med kr. 100 000
 • Langebru AS med kr. 100 000
 • Kistefos AS med kr. 1 000 000