Foto. Harald Tom Nesvik

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik er Norges fiskeri- og sjømatministerer.

Harald Tom ble født i 1966 og er fra Ålesund. Han er gift og har to sønner, og har utdanningsbakgrunn innen eksportmarkedsføring for fiskeri ved Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole. Før sin inntreden i regjeringen var Harald Tom samfunnskontakt og medieansvarlig i brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund.

Engasjementet for FrP begynte på 80-tallet, og Harald Tom var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i totalt 20 år, fra 1997 til 2017. I perioden på Stortinget har han ledet Helse- og omsorgskomiteen, vært 2. nestleder av Næringskomiteen, og i tillegg til vært medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og Sosialkomiteen. I perioden 2013 til 2017 var han FrPs parlamentariske leder.

Harald Tom ble utnevnt som fiskeriminister den 13. august 2018. Han har som fiskeri- og sjømatministerer ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Som statsråd er Harald Tom særlig opptatt av kvalitet i alle ledd av fiskeri- og havbruksnæringene, god og bærekraftig ressursutnyttelse, og bekjempelse av fiskekriminalitet.


Hva mener FrP om fiskeripolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/markedsokonomi

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/naring-og-fiskeri

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/naring-og-fiskeri