Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Jon Georg Dale

Jon Georg Dale er Norges samferdselsminister.

Jon Georg ble født i 1984 og er fra Dalsbygda i Volda kommune. Han har fagbrev som kjøttskjærer og har tidligere arbeidet i næringsmiddelbransjen.

Han ble valgt inn i kommunestyret som 19-åring, og var 1. vara til Stortinget fra Møre og Romsdal i perioden 2009 til 2013. I perioden 2010 til 2013 var Jon Georg ansatt som politisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe.

Jon Georg ble først utnevnt som statssekretær i Samferdselsdepartementet i 2013, og senere statssekretær i Finansdepartementet i 2014. Den 16. desember 2015 ble Jon Georg utnevnt som landbruks- og matminister. Han byttet senere departement og overtok som samferdselsminister 31. august 2018.

Som samferdselsminister jobber Jon Georg med å bygge landet tettere sammen. Målet er å forenkle hverdagen for folk flest og redusere kostnadene for næringslivet. Derfor skal Jon Georg sørge for at vi bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før, tar i bruk ny teknologi og legger til rette for flytrafikken.


Hva mener FrP om samferdselspolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/samferdsel

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/samferdsel

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/samferdsel
https://www.frp.no/frp-i-regjering/bilister