Foto av Jøran Kallmyr.

Foto: Elin Eikre Worren

Jøran Kallmyr

Jøran Kallmyr er Norges justis- og innvandringsminister.

Jøran ble født i 1978 og er fra Fræna i Møre og Romsdal. Han er i dag bosatt i Frogn og er utdannet med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jøran kom fra stillingen som partner og leder for eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt i advokatfirmaet Ræder.

Jøran kan skilte med lang partibakgrunn og har tidligere hatt en rekke verv i politikken i Oslo, blant annet leder av Byutviklingskomiteen, byråd for miljø og samferdsel, konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, nestleder i Samferdselskomiteen og byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester. Han har også hatt flere lederverv i FpU.

I perioden 2014 til 2015 var Jøran statssekretær for justisminister Anders Anundsen. Han ble senere utnevnt som statssekretær i samme departement for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, før han gikk av i april 2016. Den 29. mars 2019 ble Jøran utnevnt som ny justis- og innvandringsminister.

Som statsråd kjemper Jøran for å sikre tryggheten til folk flest gjennom et synlig og tilgjengelig politi og en streng og rettferdig innvandringspolitikk.


Hva mener FrP om justis- og innvandringspolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/trygghet
https://www.frp.no/tema/innvandring

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/justis-og-beredskap
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/innvandring-og-integrering

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/justis-og-beredskap
https://www.frp.no/frp-i-regjering/innvandring-og-integrering