Kjell-Børge Freiberg. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg er Norges olje- og energiminister.

Kjell-Børge ble født i 1981 og er fra Hadsel i Nordland. Han har sin utdannings- og yrkesbakgrunn fra oppdrettsnæringen, og har arbeidet i over 13 år i Skretting. Selskapet er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbrukssektoren.

I 2007 ble Kjell-Børge ordfører i sin hjemkommune, og ved valget i 2011 var han den første FrP-ordføreren i Nordland som ble gjenvalgt. Han var ordfører i Hadsel i totalt åtte år, og har også vært fylkesformann i Nordland FrP.

Kjell-Børge kom inn i rikspolitikken som statssekretær i Olje- og energidepartementet i 2015. Han ble valgt som stortingsrepresentant fra Nordland i 2017 og søkte derfor avskjed for å ta opp arbeid på Stortinget. Han var medlem av Stortingets næringskomité med ansvar for fiskeri- og havbruksfeltet, og ble utnevnt til olje- og energiminister den 31. august 2018.

Som statsråd brenner Kjell-Børge for olje- og gassnæringen. Han har som mål at energipolitikken skal baseres på effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge.


Hva mener FrP om olje- og energipolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/energi

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/olje-og-energi

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/olje-og-energi