Foto. Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Siv Jensen

Siv Jensen er Norges finansminister.

Siv ble født i 1969 og er fra Oslo. Hun er utdannet som diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole, og startet i arbeidslivet som salgskonsulent i Radio1 i 1992.

Allerede som 28-åring ble hun i 1997 innvalgt som stortingsrepresentant og tildelt vervet som finanspolitisk talskvinne for FrP. Siv ble valgt som første nestleder i FrP i 1999, og senere valgt som partileder i 2006.

Siv var leder av Stortingets finanskomité fra 2001 til 2005 og medlem av Utenrikskomiteen fra 2005 til 2013. Hun overtok som FrPs parlamentariske leder etter valget i 2005, og innehadde vervet frem til hun tiltrådde som finansminister den 16. oktober 2013.

Som finansminister er Siv Jensen opptatt av å skape en enklere hverdag for folk flest. Verdier må skapes før de kan deles. Hun vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket og motarbeide sløsing med offentlige midler.


Hva mener FrP om finanspolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/skatter-og-avgifter

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/okonomi-skatt-og-baerekraft

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/skatt-og-avgift