Sylvi Listhaug. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug er Norges eldre- og folkehelseminister.

Sylvi ble født i 1977 og er fra Ørskog i Møre og Romsdal. Hun er oppvokst på gård, er utdannet adjunkt, og har tidligere jobbet som pleieassistent på aldershjem og som lærer i hjemkommunen.

I perioden 2006 til 2011 var Sylvi del av byrådet i Oslo, først som byråd for velferd og sosiale tjenester og deretter med ansvar for helse og eldreomsorg. Ved stortingsvalget i 2017 ble Sylvi valgt som stortingsrepresentant for hjemfylket Møre og Romsdal. Hun har vært medlem av FrPs sentralstyre siden 2005, og ble valgt som FrPs 1. nestleder på landsmøtet i 2019.

Sylvi ble utnevnt som landbruks- og matminister i 2013, og innvandrings- og integreringsminister i 2015. Hun fikk utvidet ansvaret i Justisdepartementet etter regjeringsutvidelsen i januar 2018, og var justis-, beredskaps- og innvandringsminister frem til hun gikk av i mars samme år. Etter et drøyt år på Stortinget, ble Sylvi den 3. mai 2019 utnevnt som eldre- og folkehelseminister.

Som statsråd brenner Sylvi for at eldre skal leve hele livet. Hun vil derfor gi eldre større valgfrihet og aktivitet i hverdagen. Hun jobber for at både private, ideelle og kommunen skal få tilby tjenester til våre eldre og skal sikre at kjøkkenet kommer tilbake på flere sykehjem. I tillegg vil Sylvi innføre samboergaranti, slik at eldre ektefeller ikke skal måtte skilles, selv om en av dem havner på sykehjem.


Hva mener FrP om omsorgspolitikk? Les mer her:
https://www.frp.no/tema/helse-og-eldreomsorg

Hva skal FrP gjennomføre i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform/helse-og-omsorg

Hva har FrP gjennomført i regjering? Les mer her:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/helse-og-omsorg