Frihet til å velge

FrP skal sikre at du får hjelp når du trenger det. Våre eldre skal ikke oppleve ensomhet og utrygghet i hverdagen, men omsorg og valgfrihet.

Helse og omsorg

FrP vil sikre flere valgmuligheter, styrke tilbudet for eldre, og gi staten ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen.


– Postnummeret skal ikke avgjøre hvor god omsorg bestemor får i livets siste fase. Derfor vil FrP jobbe for statlig finansiering av eldreomsorgen, slik at alle eldre får et godt og likeverdig tilbud, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

FrP i regjering gjennomfører nå eldrereformen «Leve hele livet». Den skal gi kommunene konkrete verktøy til å heve kvaliteten på eldreomsorgen, og belønne kommuner som iverksetter gode tiltak for de eldre. Blant annet får kommuner støtte dersom de satser på matglede og aktivitet.

– For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Derfor vil FrP ha kjøkkenet tilbake på sykehjemmet, slik at de eldre kan få sunn og god mat som både ser innbydende ut og smaker godt, sier Listhaug.
For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Derfor vil FrP ha kjøkkenet tilbake på sykehjemmet.
Foto av Sylvi Listhaug og Terje Søviknes.

FrP vil:

  • Sikre flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg
  • Bygge flere sykehjemsplasser
  • Styrke pleie og støtte for eldre som bor hjemme
  • Gi staten ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen

Flere og bedre sykehjemsplasser

Utbygging av flere og bedre sykehjemsplasser har gått for tregt for lenge. FrP skal få fart på byggingen og vil sikre at staten tar en større del av regningen for kommuner som utbygger omsorgstilbudet.

– Våre eldre er friskere enn tidligere, men på et tidspunkt vil de fleste av oss trenge et omsorgstilbud. Derfor er det viktig at kommunene bygger flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, slik at plassen står klar for deg når du trenger den, sier Listhaug.

Strengere språkkrav

Helsesektoren er et område der det er spesielt viktig at de ansatte kan norsk. Derfor vil FrP stille strengere språkkrav til alle som jobber med eldre og syke.

– Pasienter og eldre er sårbare grupper, og vi vet at mange blir utrygge dersom de ikke kan kommunisere med sykepleiere og leger. FrP mener at alle ansatte i eldreomsorgen skal kunne norsk, sier Listhaug.
FrP mener at alle ansatte i eldreomsorgen skal kunne norsk.
Illustrasjonsfoto av eldre pasient på trilletur.

Pasienten i sentrum

FrP vil sette pasienten i sentrum. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmuligheter for å gi flere en bedre livskvalitet og redde flere liv. Samtidig vil vi gi deg mulighet til å velge hvor du ønsker å bli behandlet, og sikre at du får raskere behandling.

– Vi vil gi deg frihet til å velge og sikre at staten tar regningen, uavhengig av om du velger et offentlig eller privat sykehus. Det gjør at du kan velge behandling der ventetiden er kortest. Som følge av vår satsing på fritt brukervalg står færre personer i helsekø i dag enn da Jonas Gahr Støre gikk av som helseminister i 2013, sier Listhaug.


Vil du vite mer om Fremskrittspartiets helse- og omsorgspolitikk?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet skal gjennomføre på helse- og omsorgsfeltet i regjering?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet har gjennomført på helse- og omsorgsfeltet i regjering?
Les mer her!