Å stille krav er å bry seg

FrP er for en streng og rettferdig asylpolitikk. Det er viktigere å integrere flyktningene som allerede er bosatt i en kommune enn å ta imot enda flere.

Innvandring og integrering

FrP vil stille strengere krav til den enkelte innvandrer og forby bruk av burka og nikab i det offentlige rom.

Høy innvandring over mange tiår har fått store konsekvenser for samfunnsutviklingen, og vi ser nå et fattigdomsproblem og at de sosiale forskjellene øker. Derfor mener FrP at norske kommuner må integrere flyktningene som allerede er bosatt fremfor å imot enda flere.

– Vi ønsker en lavere innvandringstakt og en integreringspolitikk som setter tydelige krav for at flere skal bli selvforsørget og etterleve norske lover, regler og verdier, sier 1. nestleder Sylvi Listhaug.
FrP mener det er en selvfølge at de som kommer hit etterlever norske lover og regler, og at de respekterer verdiene det norske samfunnet er tuftet på.
Foto. Sylvi Listhaug

FrP vil:

  • Stille strenge krav til integrering og egeninnsats fra hver enkelt flyktning
  • Forby bruk av burka og nikab i det offentlige rom
  • Prioritere integrering i stedet for mottak av nye flyktninger til kommunene

Rask og effektiv integrering

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av politikere som tar integreringsarbeidet på alvor. FrP mener at innvandrere må integreres på en god og effektiv måte, slik at de hurtigst mulig kan forsørge seg selv.

– Det er helt essensielt at innvandrere som kommer til Norge blir skattebetalere, og ikke passive mottakere av offentlige stønader. Det er en selvfølge at de som kommer hit etterlever norske lover og regler, og at de respekterer verdiene det norske samfunnet er tuftet på. Alle innvandrere til Norge ha et ansvar for å delta aktivt i sitt lokalsamfunn, sier Listhaug.

Forbud mot heldekkende plagg

FrP i regjering har tidligere fått på plass et forbud mot nikab og burka i undervisningssammenheng. Dette forbudet ønsker FrP å utvide til alle deler av det offentlige rom.

– Et forbud mot heldekkende plagg handler om sikkerhet, menneskeverd, likestilling og integrering. Det er et forsvar for menneskers rett til å leve fritt og trygt i det åpne norske samfunnet, og mot kvinnediskrimineringen slike plagg representerer, sier Listhaug.

Norge skal være et åpent og likestilt samfunn. FrP mener at kvinneundertrykkende holdninger ikke hører hjemme i samfunnet, og vil verne om norske verdier. Retten til å bestemme over eget liv er nåtidens viktigste kvinnekamp, og derfor må sosial kontroll bekjempes.

– Kvinneundertrykkende holdninger er en trussel mot norske frihetsverdier. Vi mener kvinner skal synes i det norske samfunnet, og vil verne om alle kvinners rett til å bestemme over seg selv og sitt eget liv, sier Listhaug.
FrP vil si nei til bosetting av flyktninger i kommuner med dårlige integreringsresultater og få muligheter på arbeidsmarkedet.
Illustrasjonsfoto av folkemengde i kø.

Streng innvandringspolitikk

Ikke siden 1997 har Norge mottatt færre asylsøknader enn i dag. I løpet av 2015, som var året da migrasjonsbølgen traff Norge for fullt, mottok Norge hele 31 150 søknader. I 2018 er det tilsvarende tallet kun 3054 – en nedgang på over 90 prosent.

– FrP i regjering har ført en restriktiv og ansvarlig innvandringspolitikk. Etter migrasjonsbølgen i 2015 er det gjort en rekke innstramminger, og disse sikrer at det kun er de som virkelig trenger beskyttelse som får opphold i Norge, sier Listhaug.

Mange kommuner har dårlige resultater å vise til i integreringspolitikken. Dette er noe FrP vil belyse og forbedre, blant annet gjennom å etablere et integreringsbarometer som måler kommunenes resultater på en rekke områder innenfor integreringspolitikken.

– Det er mye føleri og synsing i integreringsdebatten i dag. FrP mener at god integrering er målbart. Et nytt barometer kan stimulere til forbedring og læring, og det gir oss også en pekepinn på hvilke kommuner som egner seg for bosetting. Kommuner med dårlige integreringsresultater og få muligheter på arbeidsmarkedet skal ikke kunne bosette flyktninger, sier Listhaug.


Vil du vite mer om Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet skal gjennomføre på innvandrings- og integreringsfeltet i regjering?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet har gjennomført på innvandrings- og integreringsfeltet i regjering?
Les mer her!