Ja til trygge og gode veier

Bilen har kommet for å bli. Derfor vil FrP bygge mer vei uten bompenger.

Samferdsel

FrP vil legge til rette for valgfrihet i reisehverdagen, gjennom å satse på vei og samtidig sørge for et godt kollektivtilbud.


FrP er bilistenes parti. Vi mener at folk flest ikke skal straffes økonomisk for å være avhengig av bilen i hverdagen. Derfor er FrP motstander av bompenger, veiprising og annen brukerbetaling for bilister som benytter norske veier.

– Bilistene skal ikke være statens melkeku. Nå betaler bilistene mindre i bilrelaterte avgifter enn det de får igjen i form av vei. Slik skal det også være i fremtiden, sier partileder Siv Jensen.
FrP vil bygge landet, ikke spare oss til fant. Vi vil vedlikeholde det vi har, ikke la det forfalle.
Foto av Siv Jensen.

FrP vil:

  • Bygge mer vei uten bompenger
  • Sørge for at vi tar vare på veiene vi allerede har med økt veivedlikehold
  • Sikre skoleveiene
  • Sikre et kollektivtilbud som et reelt alternativ for de som ønsker å la bilen stå
  • Satse på rassikring
  • Legge til rette for at folk flest kan bruke bilen

Nye og bedre veier

Det skal være trygt å ferdes i Norge. Derfor satser FrP på trygge skoleveier og rassikring. Vi vil også bygge mer vei, raskere og billigere, fordi nye og bedre veier bidrar til både færre ulykker og kortere reisetid. I tillegg prioriterer FrP å redusere forfallet på veiene vi allerede har.

– FrP vil bygge landet, ikke spare oss til fant. Vi vil vedlikeholde det vi har, ikke la det forfalle. Samtidig skal vi respektere folks hverdag og redusere bilavgiftene, sier Jensen.
Motorvei. Illustrasjonsfoto.

Valgfrihet når du reiser

De er også viktig med et godt utbygd kollektivtilbud. Kollektivtransport kan mange steder være et bedre alternativ enn bilen. FrP er motstander av at bilistene skal betale for kollektivsatsing via bompenger.

– Bilen er et nødvendig transportmiddel og derfor vil FrP legge til rette for bilister over hele landet, også i byene. Hovedpoenget er at du skal ha valgfrihet når du reiser. Det handler om en enklere hverdag for folk flest, sier Jensen.
Dette valget gir bilistene mulighet til å stemme på lokalpolitikere som er mot bompenger. En stemme til FrP er en stemme mot bompenger.
Foto av Atlanterhavsveien.

Valgkamp mot bompenger

Til tross for at FrP kjemper for å gjøre hverdagen enklere for bilistene, velger mange lokalpolitikere å kreve inn store bompengesummer fra sine innbyggere gjennom såkalte byvekstavtaler.

– FrP vil ha en grundig gjennomgang av dagens byvekstavtaler for å identifisere og fjerne unødvendige kostnader. Det skal ikke være adgang til å skyve regningen for dyre prestisjeprosjekter for sykkel og kollektiv over på bilistene, sier Jensen.

Den lokale motstanden mot bompenger nytter. Derfor blir årets kommunevalg vil bli svært viktig for bilistene.

– Dette valget gir bilistene muligheten til å stemme på lokalpolitikere som er mot bompenger. En stemme til FrP er en stemme mot bompenger, sier Jensen.


Vil du vite mer om Fremskrittspartiets samferdselspolitikk?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet skal gjennomføre på samferdselsfeltet i regjering?
Les mer her!

Vil du vite hva Fremskrittspartiet har gjennomført på samferdselsfeltet i regjering?
Les mer her!