Større valgfrihet i hverdagen

Familien er det viktigste fellesskapet i samfunnet. Det er en verdifull investering å tilbringe tid med barna sine. Familiene skal få større frihet til å velge det rette for seg selv uten at politikerne skal legger føringer for hvordan de organiserer seg.

Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger. Fremskrittspartiet mener at det er viktig at denne gode ordningen bevares, og at den gir rom for fleksibilitet slik at den kan tilpasses hver enkelt families situasjon.

Levekostnadene øker. Matutgiftene blir større, strømmen blir dyrere og renten på boliglånet blir høyere. Denne trippelsmellen er spesielt vanskelig for de flere hundre tusen husholdninger som allerede sliter. Fremskrittspartiet vil gi familiene mulighet til å klare seg selv gjennom lavere skatter, en sterkere frivillig sektor og satsing på fattigdomstiltak.

Trygghet til sårbare barn

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Det er skremmende å se omfanget av vold og overgrep mot barn. Fremskrittspartiet vil styrke arbeidet for å forhindre misbruk og vold mot barn.

Fremskrittspartiet mener at det er viktig å opprettholde et mangfoldig barnevernstilbud av høy kvalitet. Dagens regjering setter ideologi foran barnets beste med sitt uttalte mål om å prioritere offentlige og ideelle tiltak foran bruken av private barnevernsinstitusjoner.

Fremskrittspartiet vil øke muligheten til å velge private barnevernstjenester, fordi de private bidrar til kvalitet og mangfold. Fremskrittspartiet mener at individets rettigheter og frihet er grunnleggende, og at barnevernet bare må gripe inn der det ikke er noen annen utvei. Flere saker de siste årene har bidratt til å svekke tilliten til barnevernet, og vi foreslår mer penger for å heve kompetansen i barnevernet.

Mens regjeringen sier de skal satse mot diskriminering, er de blinde for at mange lever under negativ sosial kontroll. For Fremskrittspartiet er bekjempelsen av dette den viktigste likestillingskampen i vår tid. Det dreier seg om å sikre alle – uavhengig av bakgrunn – personlig frihet.

Redusert engangsstønad

Engangsstønaden til mødre uten inntekt har mer enn doblet seg fra 2014. I tillegg kan man få engangsstønad i tillegg til andre ytelser fra folketrygden. Doble ytelser kan svekke motivasjonen til å søke seg til arbeidslivet. Fremskrittspartiet foreslår å redusere engangsstønaden slik at vi i første omgang kommer tilbake til 2018-nivå, og fjerne muligheten for doble ytelser.

Kultur til kirke og samfunn

Staten bør ikke bruke folks skattepenger til å finansiere kirker og andre trossamfunn. Fremskrittspartiet mener det må være opp til medlemmene å velge om de vil betale for disse. Vi foreslår derfor å kutte bevilgningene til kirke og trossamfunn, slik at båndene til staten kuttes og trossamfunnenes egenart kan styrkes.

Kutt i støtte til smal kultur

Fremskrittspartiet mener vi bør se på kultursektoren som en næring som omsetter for milliarder av kroner. Den omfatter tusenvis av bedrifter og selvstendig næringsdrivende, og skaper arbeidsplasser, vekst og aktivitet over hele landet.

I tillegg skaper den også store ringvirkninger for blant annet reiselivet. Kultursektoren forbindes gjerne med offentlig pengebruk og sløseri, som bare appellerer til en smal gruppe mennesker. Fremskrittspartiet mener at kulturen må hente finansieringen sin fra markedet i større grad, og at den ikke må være avhengig av offentlig støtte.

Det er ikke offentlig finansiering som skal være målet med kulturaktiviteter, men at kulturlivet i størst mulig grad kan leve av å engasjere publikummet sitt. Derfor vil vi gjennomføre store kutt i kultur som hovedsakelig er finansiert av det offentlige. Dette er for eksempel kulturfondet og store, tungdrevne institusjoner som Operaen.

Frivillig sektor er viktig

Frivillighet er en viktig drivkraft i vårt samfunn. Breddeaktiviteter for eksempel innen idrett og musikk er viktige bærebjelker i norsk kulturliv. Gode rammevilkår for frivillige lag- og organisasjoner over hele landet er en viktig politisk målsetning for å støtte opp om dugnadsånden og engasjementet i det norske folk. FrP ønsker derfor at momskompensasjonen skal bli regelstyrt.

Kutter i NRK

En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. Pressen må være fri fra økonomiske bidrag fra staten, og derfor kutter vi i pressestøtten til aviser. Fremskrittspartiet mener at NRK og de såkalt meningsbærende avisene ikke bør finansieres av skattebetalerne. De bør forholde seg til den samme konkurransesituasjonen som andre mediehus. Vi kutter derfor den offentlige finansieringen av NRK.

Verbalforslag:

  • Stortinget ber regjeringen kompensere de private barnehagene for kostnaden ved å gjennomføre Stortingets nylig vedtatte krav om at hver privat barnehage må gjøres om til et selvstendig rettssubjekt.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i behandlingen av RNB med forslag til endring av MVAkompensasjonsordningen for idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget.
Familie/Idrett/kultur 521 000 000
Voldsforebyggende tiltak 40 000 000
Senter for voldsutsatte barn 27 000 000
Barne- og ungdomstiltak 10 000 000
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2 000 000
Barne- og ungdomsvernet utvikling og opplysningsarbeid 2 000 000
Barnevernet 40 000 000
Midler tilført fra ny spillisensordning 400 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.