Hordaland
Foto. Helge Andre Njåstad

Helge Andre Njåstad

Bosted: Austevoll
Komité: Arbeids- og sosialkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/0g81vm

Jeg har vært så heldig å få være stortingsrepresentant for FrP i 4 år. Før det var jeg ordfører i Austevoll kommune i 10 år, og har vært med i kommunestyret der siden 1999. Grunnen til at jeg ble medlem i FrP i 1997 var fordi jeg tror på enkeltmennesker og ønsker at politikere på alle nivå skal legge forholdene til rett for at enkeltmennesker kan få leve gode liv og leve ut sine drømmer. Samferdsel er jeg spesielt opptatt av, da jeg kommer fra en distriktskommune som er avhengig av ferge for å komme til fastlandet. Her har Norge store muligheter til å investere mer i infrastrukturen i vårt eget land og på den måten gjøre hele Norge attraktiv å bo i og drive næring i.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/helgeandrenjaastad  

+ vis mer
x
Hordaland
Foto. Silje Hjemdal

Silje Hjemdal

Bosted: Bergen
Komité: Familie- og kulturkomiteen
Pressebilder: https://fb.st/pypuw7

Hvis jeg får æren av å være ombudskvinne for Hordaland på Stortinget, vil jeg arbeide for saker som sikrer forenkling, frihet og trygghet i folks hverdag. Jeg mener helse- og omsorgspolitikk er noe vi bør prioritere. Vi må sørge for at barna våre får en god oppvekst og at våre syke og pleietrengende får god helsehjelp. God helse er grunnmuren for aktivitet i både arbeids- og familielivet. For å skape en enklere hverdag for folk flest må vi ha gode skoler, sikre veier, trygge helse- og omsorgstjenester og et skapende næringsliv.

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/folkevalgtFrP

+ vis mer
x