Oslo
Christian Tybring-Gjedde. Foto.

Christian Tybring-Gjedde

Bosted: Oslo
Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/zyid0c

Følg meg gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Christian.Tybring.Gjedde

+ vis mer
x
Oslo
Foto. Mazyar Keshvari

Mazyar Keshvari

Bosted: Oslo
Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Pressebilder: https://fb.st/t8wp2l

Jeg er opptatt av lavere skatter og avgifter, samt forenklinger som muliggjør det å leve av egen inntekt og skape nye arbeidsplasser og verdier. Det politikerne på venstresiden aldri prater om er at det må skapes verdier før man kan fordele goder, derfor skal skatter og avgifter ned med FrP i regjering. Jeg ønsker å ta tak i hovedutfordringene til Oslo: For høy innvandring sammen med tap av skattepenger gjennom utjevningsordningen, som gjør at Oslo må betale milliarder til distriktene hvert år. Ettersom innvandring er hovedkilden til befolkningsveksten, vil lavere innvandring også bidra til mindre behov for utbygging og rasering av boområder gjennom fortetting.

+ vis mer
x