Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Gi en pengegave

Vi har fått til mye i regjering, samtidig som det er mye arbeid som gjenstår. For å fortsette dette arbeidet, og skape en enklere hverdag er vi avhengig av støttespillere som deg.

Fremskrittspartiet jobber hver dag for å gi folk flest en enklere hverdag. Vi ønsker mindre statlig formynderi og lavere skatter og avgifter. Vi vil trygge Norge for fremtiden med en strengere innvandringspolitikk. Vi trenger et robust og sterkt næringsliv over hele landet, som har gode rammebetingelser for å skape trygge og gode arbeidsplasser. Norge er avhengig av å få en trygghetspolitikk som setter tryggheten til folk flest i sentrum. Samtidig må vi ivareta gode offentlige tjenester og konkurranseutsette tjenester for å skape et best mulig tilbud til brukerne.

Vi ber om at du fyller ut skjemaet med korrekt informasjon om navn og bostedskommune. I mellomvalgår offentliggjøres gaver over kr 35. 000,-. I valgår offentliggjøres gaver over kr. 10 000,-

Våre bidragsytere finner du ved å klikke her.