NAV-skilt. Illustrasjonsfoto.

Folketrygden

Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Utrede Folketrygdens bærekraft over tid
  • Pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottagere
  • Vurdere reduksjon/fjerning av pensjonsdelen av folketrygdavgiften for pensjonister
Folketrygden skal fungere som en forsikringsordning for innbyggerne ved sykdom, uførhet og alderdom. Arbeidstakere og -givere skal betale premie til folketrygden og opparbeide seg rettigheter til ytelser ved behov. Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer. Fremskrittspartiet aksepterer omfordeling i folketrygdsystemet.

Premien til folketrygden skal fastsettes av Stortinget i de årlige statsbudsjetter. Den skal være delt i to deler, en helsedel og en pensjonsdel.