Skilt for fylkesmannen i Troms. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Fylkesmannsembetet

Fremskrittspartiet mener at fylkesmannsembetet skal avvikles.

Program 2017 - 2021

Fremskrittspartiet mener at fylkesmannsembetet skal avvikles. Frem til det skjer skal Fylkesmannens innsigelsesrett og skjønn begrenses til legalitetskontroll og tilsyn.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kommunal-og-modernisering