Skilt for fylkesmannen i Troms. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Fylkesmannsembetet

Fremskrittspartiet mener at fylkesmannsembetet skal avvikles.

Program 2017 - 2021

Fremskrittspartiet mener at fylkesmannsembetet skal avvikles. Frem til det skjer skal Fylkesmannens innsigelsesrett og skjønn begrenses til legalitetskontroll og tilsyn.