Kvinnelig trailersjåfør. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Likestilling

Alle mennesker er likeverdige, og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere diskriminering. På denne bakgrunn er vi mot kvotering.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • fjerne lovformuleringer som pålegger kvotering
  • ha et likestilt foreldreskap og likestilt omsorgsrett

Alle mennesker er likeverdige, og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere diskriminering. På denne bakgrunn er vi mot kvotering.

Vi vil fase inn en delt beskatningsrett og opptjening for pensjon for gifte og samboende.

Vi vil jobbe for et likestilt foreldreskap med lik omsorgsrett for foreldrene, så sant man ikke er fradømt slike rettigheter.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Lagt frem en handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
  • Lagt frem ny felles likestillings og diskrimineringslov som sørger for at det kan få konsekvenser å diskriminere.
  • Fremmet en likestillingsmelding som tar for seg positive, stimulerende virkemidler fremfor kvotering.
  • Styrket arbeidet med å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg blant annet gjennom ”Menn i helse” og ”Jenter og teknologi”.
  • Lagt frem en handlingsplan for jenters utdanning i utviklingsland.