Kvinnelig trailersjåfør. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Likestilling

Alle mennesker er likeverdige, og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere diskriminering. På denne bakgrunn er vi mot kvotering.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Fjerne lovformuleringer som pålegger kvotering
  • Ha et likestilt foreldreskap og likestilt omsorgsrett
Alle mennesker er likeverdige, og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere diskriminering. På denne bakgrunn er vi mot kvotering.

Vi vil fase inn en delt beskatningsrett og opptjening for pensjon for gifte og samboende.

Vi vil jobbe for et likestilt foreldreskap med lik omsorgsrett for foreldrene, så sant man ikke er fradømt slike rettigheter.