Jagerfly på utstilling. Foto.

Forsvarsindustri

Forsvarsindustrien er en betydelig bidragsyter innenfor norsk næringsliv og bidrar til utvikling av ny teknologi og flerbruksteknologi innenfor en rekke felter.

Partiprogram 2017 - 2021

Norge har høyt teknologisk og avansert forsvarsindustri. Den bidrar til å styrke Forsvaret og norsk beredskap. Forsvarsindustrien er en trygg leverandør og samspillet mellom industrien og Forsvaret bidrar til økt forståelse for materiellets teknologi og funksjonalitet. Forsvarsindustrien og Forsvaret har gjensidig interesse av internasjonale kontakter. Forsvarets anskaffelser er en døråpner for forsvarsindustrielt samarbeid samtidig som forsvarsindustrien er en døråpner for tettere militære kontakter for Forsvaret på alle plan.

Forsvarsindustrien er også en betydelig bidragsyter innenfor norsk næringsliv generelt og bidrar til utvikling av ny teknologi og flerbruksteknologi innenfor en rekke felter. Samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt styrker vekselvirkningen mellom Forsvarets operative evne og høyteknologi.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Regjeringen gjennomfører historisk store investeringer i nytt og moderne materiell, som også kommer norsk industri til gode. Norsk industri leverer allerede til F-35-programmet og har et ytterligere stort potensial der.

  • Den strategiske samarbeidsavtalen med Tyskland om anskaffelse av nye ubåter legger til rette for tett samarbeid og milliardkontrakter for norske leverandører.

  • Regjeringen la i 2015 frem Nasjonal forsvarsindustriell strategi om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Regjeringens hovedmål med er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

  • Vedtatte investeringer i maritime patruljefly, luftvern og materiell til Hæren åpner for gjenkjøp fra norske bedrifter.