Åpen munn med tannlegeinstrumener. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Tannhelse

Sykdom i munnen må vurderes som andre sykdommer.

Program 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre
  • Stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten
  • Bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling
  • Sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling
  • Fjerne egenandel på nødvendig tannregulering av barn
Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling. Samhandling er nødvendig både i forbindelse med pasientsikkerheten, fellesinnsatsen mot livsstilssykdommer og for å sikre pasientenes økonomiske rettigheter. Tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose.

Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud, skal kunne fortsette hos sin faste tannlege, og kostnader for dette refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville fått for samme type behandling.