Biler i rekke. Foto.

Samferdsel

Fremskrittspartiet vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre tettere sammen. Da trenger vi effektive transportløsninger på vei, bane, sjøen og i luften. En god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Fremskrittspartiet vil gjøre vår infrastruktur til en konkurransefordel for Norge. Næringslivet må få sine varer og tjenester raskt og enkelt frem til markedene, og folk flest ønsker å bevege seg raskt mellom bolig, arbeid, og fritidsaktiviteter.