Mann som slår kvinne. Illustrasjonsfoto.

Pårørende- og offeromsorg

Rettssikkerheten for ofre og pårørende må styrkes. Det er viktig at ofrene og deres pårørende har et godt utbygd og tilrettelagt hjelpeapparat.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Sørge for tilstrekkelig kompetanse ved mottak av ofre og pårørende
  • At offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet
  • At gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende
  • Gjennomgå barns rettssikkerhet etter overgrep
  • Vurdere nye ordninger for kriminalitetsofre og deres pårørende, herunder egen ombudsordning
Fremskrittspartiet vil gi oppfølging og hjelp til ofre for kriminalitet. Det er viktig at ofrene og deres pårørende har et godt utbygd og tilrettelagt hjelpeapparat.

Kriminalitet, først og fremst vold og overgrep, rammer også barn. Det er svært viktig at barn får hjelp tidligst mulig, og at de får hjelp av personell med spisskompetanse nettopp til å kommunisere med barn. Barnehusenes kompetanse i å snakke med barn er svært viktige i dette arbeidet. Vi vil sikre et særskilt ettervernstilbud for barn som har vært utsatt for overgrep. Det er behov for å videreutvikle og styrke ordningen med barnehus.

Ofre for kriminalitet eller deres pårørende skal få utbetalt eventuell oppreisningserstatning fra staten. Staten skal innkreve erstatningssummen fra gjerningsmann eller gjerningsmenn.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/justis-og-beredskap