Kvinne i telefonsamtale. Illustrasjonsfoto.

Rådgivningstjeneste

Det er et stort behov for å øke kompetansen hos rådgiverne i norsk skole både om næringsliv og utdanning. De som arbeider som rådgivere, er viktige for elevenes utdanningsvalg.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke kompetansen hos rådgiverne
Det er et stort behov for å øke kompetansen hos rådgiverne i norsk skole både om næringsliv og utdanning. De som arbeider som rådgivere, er viktige for elevenes utdanningsvalg. Dessverre ser vi i dag at det er manglende kompetanse blant våre rådgivere både om næringsliv og utdanning.

Rådgivere må derfor ha en minimumskompetanse. Det er også viktig med godt samarbeid med næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Man kan for eksempel innføre ordninger slik at rådgivere kan hospitere hos ulike yrkesgrupper. Det må også bli enklere for utdanningsgrupper med erfaring fra annet arbeidsliv å bli ansatt i skolen som rådgivere.

Fremskrittspartiet mener det er viktig at skolehelsetjenesten er mest mulig tilgjengelig.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap