Kvinne i telefonsamtale. Illustrasjonsfoto.

Rådgivningstjeneste

Det er et stort behov for å øke kompetansen hos rådgiverne i norsk skole både om næringsliv og utdanning. De som arbeider som rådgivere, er viktige for elevenes utdanningsvalg.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • styrke kompetansen hos rådgiverne

Det er et stort behov for å øke kompetansen hos rådgiverne i norsk skole både om næringsliv og utdanning. De som arbeider som rådgivere, er viktige for elevenes utdanningsvalg. Dessverre ser vi i dag at det er manglende kompetanse blant våre rådgivere både om næringsliv og utdanning

Rådgivere må derfor ha en minimumskompetanse. Det er også viktig med godt samarbeid med næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Man kan for eksempel innføre ordninger slik at rådgivere kan hospitere hos ulike yrkesgrupper. Det må også bli enklere for utdanningsgrupper med erfaring fra annet arbeidsliv å bli ansatt i skolen som rådgivere.

Fremskrittspartiet mener det er viktig at skolehelsetjenesten er mest mulig tilgjengelig.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Lagt til rette for opprettelsen av en masterutdanning i karriereveiledning i 2014 for å styrke kvaliteten i rådgivningstjenesten i skolen og karriereveiledningen for øvrig.