Forsker. Illustrasjonsfoto.

Realfagssatsing

Vi vil innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Videre vil vi prioritere studieplasser innen realfagene.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • ha en styrking av realfagene
  • videreføre realfagsløftet
  • sikre at verdiskapende næringer får tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Det er et spesielt behov for å styrke realfag og realfagssatsingen i utdanningssystemet. Norge har et stort behov for arbeidskraft med realfagskompetanse, men dessverre har vi gjennom mange år sett at kompetansen i realfag blant elevene har gått ned. Dette er alvorlig. Viktige velstandsskapere som olje og gass, IKT, farmasi, biotech, offshore, og marin/maritime næringer er fullstendig avhengige av tilgang til arbeidskraft med realfaglig kompetanse.

Vi vil innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Videre vil vi prioritere studieplasser innen realfagene.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Har bevilget finansiering til nesten 800 nye rekrutteringsstillinger og over 3 000 nye studieplasser, hvorav over 1 000 ble øremerket realfag og teknologi.