Forsker. Illustrasjonsfoto.

Realfagssatsing

Vi vil innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Videre vil vi prioritere studieplasser innen realfagene.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Ha en styrking av realfagene
  • Videreføre realfagsløftet
  • Sikre at verdiskapende næringer får tilgang på kvalifisert arbeidskraft
Det er et spesielt behov for å styrke realfag og realfagssatsingen i utdanningssystemet. Norge har et stort behov for arbeidskraft med realfagskompetanse, men dessverre har vi gjennom mange år sett at kompetansen i realfag blant elevene har gått ned. Dette er alvorlig. Viktige velstandsskapere som olje og gass, IKT, farmasi, biotech, offshore, og marin/maritime næringer er fullstendig avhengige av tilgang til arbeidskraft med realfaglig kompetanse.

Vi vil innføre incentiver for dyktige realfagstudenter som ønsker å jobbe i skoleverket og for å få personer med realfaglig bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet inn i skoleverket. Videre vil vi prioritere studieplasser innen realfagene.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap