Innvandringspolitikk

Streng og ansvarlig

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi må sikre en god integrering av de som skal bosettes i Norge, samt en rask uttransportering av dem som ikke har grunnlag for opphold.

Fremskrittspartiet vil

  • Ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk
  • Erstatte dagens asylsystem med en modell som hjelper dem som trenger det mest

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk.

Fremskrittspartiet vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.

Vår løsning - FrP-modellen - er å opprette asylsentre i Afrika og Asia. Asylsøkere som ankommer grensen sendes til et slikt asylsenter mens saken behandles. Flere europeiske land tar nå til orde for en slik modell, som vil sikre et mer moderne, effektivt og humant asylinstitutt.

Flyktninger som blir reddet i Middelhavet bør transporteres tilbake til landene de reiste fra, noe som også vil virke preventivt og hindre at flyktninger legger ut på livsfarlige reiser.

En streng og ansvarlig innvandringspolitikk

Partiprogram 2021 - 2025

Migrasjonsstrømmen i 2015 avslørte med all mulig tydelighet at dagens asylsystem ikke er bærekraftig, verken ut fra et økonomisk, demografisk, sosialt, sikkerhetspolitisk eller humanitært perspektiv. Samtidig viser FNs befolkningsprognoser en betydelig vekst de neste tiårene. Stor befolkningsøkning, uro og konflikt i land og regioner hvor mange asylsøkere kommer fra, tilsier at presset mot Europa kommer til å bli stort i årene som kommer.

Dagens asylsystem hjelper de mest ressurssterke som har råd til å betale menneskesmuglere, og etterlater millioner av ressurssvake mennesker i den ytterste nød. Det kan også bidra til fremmedfrykt, terror og økte konflikter i Norge og Europa. Fremskrittspartiet vil derfor arbeide for å innføre et nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningesystem som sikrer en begrenset og kontrollert innvandring der nasjonalstatene bestemmer hvor mange som skal få opphold.

Norge har i løpet av en generasjon gjennomgått en av de mest radikale demografiske endringene i et vestlig land i moderne tid. I 1970 var det bare 6000 personer med ikke-vestlig bakgrunn i Norge, og i 1990 bare 83 000. Men i løpet av de siste 30 årene har den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen økt med nesten en halv million personer, og utgjorde 578 000 personer i 2020. Tempoet i innvandringen er ikke bærekraftig for velferdsmodellen vår og det norske samfunnet.

Innvandrings- og integreringsfeltet er et følelsesladd område. For å bidra til et mer solid og mangfoldig faktagrunnlag bør det vurderes å opprette et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring for demografi, økonomi, sosiale forhold, radikalisering, terror og nasjonal sikkerhet. I denne forbindelse bør det også gjennomføres en evaluering av Forskningsrådets arbeid på feltet.

FrP vil ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk © Colourbox

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.