Kjøretøyavgifter

Ja til lavere bilavgifter

Bilen er vårt mest fleksible og brukte transportmiddel. Mer enn 80 % av persontransporten gjøres med bil. Bilistene skal ikke være statens melkeku.

FrP sier nei til bompenger

Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene. Lavere avgift på kjøp av bil vil gi en raskere utskifting av bilparken til moderne biler som er tryggere og som forurenser mindre. Bilistene skal ikke være en melkeku for staten.

Lavere bilavgifter er også god miljøpolitikk. Spesielt på vinterstid vet vi at flere av de større byene våre kan slite med dårlig luftkvalitet. Nye biler forurenser mindre enn gamle biler. Lavere avgifter på nye biler er derfor positivt også for luftkvaliteten i byene våre. Alle som prøver å tegne et bilde av bilen som en miljøsinke taler derfor mot bedre vitende.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån/rentekompensasjon fra staten.

© Colourbox

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke rammebetingelsene for kjøretøy som kultur, kjøretøyhobby og interesse
  • At aldersgrensen for veterankjøretøy endres fra 30 til 20 år
  • At veterankjøretøy skal være skatte- og reguleringsfrie
  • At lavsats i trafikkforsikringsavgiften fjernes
  • Redusere engangsavgiften ved å fjerne veikomponenten. På sikt skal engangsavgiften avvikles
  • At omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost
  • At drivstoffavgiftene skal reduseres
  • At mva. og trafikkforsikringsavgift for kjøretøy gjøres teknologinøytral

Partiprogram 2021 - 2025

Bilen er viktig for alle deler av landet og for at hverdagen skal henge sammen for veldig mange av oss, og Fremskrittspartiet vil derfor redusere avgiftsbyrden for norske bilister.

Fremskrittspartiet mener at kjøretøyavgiftene skal reduseres betydelig. Engangsavgiften skal reduseres og på sikt fjernes, omregistreringsavgiften skal kun dekke selvkost og drivstoffavgiften skal reduseres. Biler uten direkte utslipp, som elbil og hydrogenbil representerer i dag alternativer med lave særavgifter for befolkningen.

Dette er en utvikling vi ønsker også for resten av bilparken. Merverdiavgift betales for de fleste nye varer og tjenester, og kjøretøy må også omfattes av det samme regelverket, uten ytterligere særavgifter. Økte inntekter som følge av mva. fra utslippsfrie kjøretøy skal uavkortet gå til å redusere bompengebelastningen.

For mange er kjøretøy mer enn et transportmiddel og kjøretøykultur og hobby er viktig over hele landet. Vi vil styrke rammebetingelsene for hobbyen og bilkulturen der det viktigste må være skatte- og reguleringsfrihet. Vi vil endre aldersgrensen for veteranstatus for kjøretøy fra 30 til 20 år som bedre reflekterer når et kjøretøy går fra å være et transportmiddel til å bli en kulturgjenstand.

Vi mener at det må ryddes opp i teknisk regelverk og avgiftsbestemmelser for bobiler. Kjøretøy som leveres som campingbil/bobil fra produsent med slik typegodkjenning skal avgiftsberegnes som bobil. Det er særlig regelverket om vektklasser for kjøretøy som skaper problemer for bruk av mange bobiler.

FrP-gjennomslag:

2021 Fjerning av bommer I statsbudsjettet for 2021 fikk FrP gjennomslag for å fjerne en rekke bommer, og gjorde blant annet Møre og Romsdal helt bomfritt. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fikk FrP gjennomslag for å fjerne ytterligere seks bomprosjekter fra 1. juli 2021.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.