Kjøretøyavgifter

Ja til lavere bilavgifter

Bilen er vårt mest fleksible og brukte transportmiddel. Mer enn 80 % av persontransporten gjøres med bil. Bilistene skal ikke være statens melkeku.

FrP sier nei til bompenger

Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene. Lavere avgift på kjøp av bil vil gi en raskere utskifting av bilparken til moderne biler som er tryggere og som forurenser mindre. Bilistene skal ikke være en melkeku for staten.

Lavere bilavgifter er også god miljøpolitikk. Spesielt på vinterstid vet vi at flere av de større byene våre kan slite med dårlig luftkvalitet. Nye biler forurenser mindre enn gamle biler. Lavere avgifter på nye biler er derfor positivt også for luftkvaliteten i byene våre. Alle som prøver å tegne et bilde av bilen som en miljøsinke taler derfor mot bedre vitende.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån/rentekompensasjon fra staten.

© Colourbox

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke rammebetingelsene for kjøretøy som kultur, kjøretøyhobby og interesse
  • At aldersgrensen for veterankjøretøy endres fra 30 til 20 år
  • At veterankjøretøy skal være skatte- og reguleringsfrie
  • At lavsats i trafikkforsikringsavgiften fjernes
  • Redusere engangsavgiften ved å fjerne veikomponenten. På sikt skal engangsavgiften avvikles
  • At omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost
  • At drivstoffavgiftene skal reduseres
  • At mva. og trafikkforsikringsavgift for kjøretøy gjøres teknologinøytral

Partiprogram 2021 - 2025

Bilen er viktig for alle deler av landet og for at hverdagen skal henge sammen for veldig mange av oss, og Fremskrittspartiet vil derfor redusere avgiftsbyrden for norske bilister.

Fremskrittspartiet mener at kjøretøyavgiftene skal reduseres betydelig. Engangsavgiften skal reduseres og på sikt fjernes, omregistreringsavgiften skal kun dekke selvkost og drivstoffavgiften skal reduseres. Biler uten direkte utslipp, som elbil og hydrogenbil representerer i dag alternativer med lave særavgifter for befolkningen.

Dette er en utvikling vi ønsker også for resten av bilparken. Merverdiavgift betales for de fleste nye varer og tjenester, og kjøretøy må også omfattes av det samme regelverket, uten ytterligere særavgifter. Økte inntekter som følge av mva. fra utslippsfrie kjøretøy skal uavkortet gå til å redusere bompengebelastningen.

For mange er kjøretøy mer enn et transportmiddel og kjøretøykultur og hobby er viktig over hele landet. Vi vil styrke rammebetingelsene for hobbyen og bilkulturen der det viktigste må være skatte- og reguleringsfrihet. Vi vil endre aldersgrensen for veteranstatus for kjøretøy fra 30 til 20 år som bedre reflekterer når et kjøretøy går fra å være et transportmiddel til å bli en kulturgjenstand.

Vi mener at det må ryddes opp i teknisk regelverk og avgiftsbestemmelser for bobiler. Kjøretøy som leveres som campingbil/bobil fra produsent med slik typegodkjenning skal avgiftsberegnes som bobil. Det er særlig regelverket om vektklasser for kjøretøy som skaper problemer for bruk av mange bobiler.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.