Per Sandberg PeSa

Foto: Erik Tørrissen

Innvandringen truer velferdssamfunnet

Sandberg tok i sin landsmøtetale et kraftig oppgjør med Arbeiderpartiet. Han mener barna våre er avhengige av FrP-gjennomslag i innvandringspolitikken.

- Vi må ta et valg. Ønsker vi dagens velferd eller høy innvandring? Dersom vi ikke får kontroll på innvandringen, vil våre barn ikke kunne motta de samme velferdsgodene vi har i dag. Norge vil rett og slett ikke ha råd til å opprettholde dagens velferdsstat.

FrP-nestlederen viser til tall fra SSB og Finansavisen, der det kommer frem at en ikke-vestlig innvandrer koster Norge 4,1 millioner i løpet av livet. Innvandringspolitikken under den rødgrønne regjeringen påførte Norge kostnader opp mot 500 milliarder kroner. Dette tilsvarer nesten et halvt statsbusdjett. 

- Jeg er glad for at Fremskrittspartiet i regjering ikke bare har skjermet Norge for en asyleksplosjon, men fått asyltallene nedover. Norge er ett av få land der asyltallene går ned, mens asylstrømmen til Europa gikk opp med hele 40 prosent i 2014.

- Norge har rett og slett ikke råd til å opprettholde en høy ikke-vestlig innvandring om vi skal bevare den gode og trygge velferdsstaten vi har i dag.

Selv om Sandberg er godt fornøyd med FrPs viktige innstramninger i regjering, mener han Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å ta imot 10 000 syriske flyktninger viser de store utfordringer Norge står ovenfor. Han mener de stor økonomiske utfordringene med høy innvandring dokumenteres grundig av Brockmannutvalget, perspektivmeldingen og ikke minst FrPs egen Bærekraftsrapport fra 2013.

- Arbeiderpartiet forsøker å profilere seg som et velferdsparti. Jeg tror velgerne nå begynner å gjennomskue at Ap ønsker å føre en totalt uansvarlig innvandringspolitikk som i praksis vil avskaffe dagens velferdsstat. Støres Syria-vedtak viser hvor viktig det er at Fremskrittspartiet sitter i regjering og drar innvandringspolitikken i en ansvarlig og restriktiv retning. 

- Jeg er helt enig med Siv Jensen i at det er totalt uaktuelt for Fremskrittspartiet å ta imot 10 000 syriske flyktninger, avslutter Sandberg