Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Fremskrittspartiet samler inn og bruker personopplysninger. Fremskrittspartiet, ved generalsekretæren, er overordnet ansvarlig for partiets behandling av personopplysninger.

1. Hva registreres når du er innom vår nettside?

Informasjonskapsler

FrP bruker cookies for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønster til våre besøkende. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ved å sette en cookie kan vi samle informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsiden vår bedre. Eksempler på dette kan være hvilke deler av siden flest er innom, hvor lenge besøket varer og hvor mange som benytter seg av nettbrett, smarttelefon eller laptop. Les mer om vår bruk av cookies lenger ned på denne siden.

Det er frivillig å samtykke til cookies. Dette får besøkende beskjed om når de går inn på frp.no gjennom en popup. De fleste nettlesere er innstilt på å automatisk akseptere cookies, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Du finner gjennomgang av dette hos Nettvett: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker, og vil heller ikke bli delt med tredjepart.

FrP benytter Craft CMS som webløsning.

Google Analytics

Fremskrittspartiet benytter Google Analytics, et verktøy for statistikk og analyse av hvilke websider som besøkes på www.frp.no. Funksjonalitet for å anonymisere IP-adressen til besøkende er aktivert. Informasjon om dette finnes på denne websiden: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Informasjonen som samles inn via Google Analytics er underlagt Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no. Henvendelser om Googles retningslinjer må rettes til dem.

Søkemotor

Fremskrittspartiet har en søkefunksjon på vår nettside. Vi lagrer ikke informasjon om hvilke søkeord som benyttes.

Behandling av personopplysninger

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Fremskrittspartiets behandling av personopplysninger på frp.no, med mindre annet er oppgitt i denne erklæringen. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Tibe Drammen er Fremskrittspartiets databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet, hvor Tibe Molde er underleverandør. Det er kun Fremskrittspartiet og Tibe (begge selskaper) som har tilgang til opplysninger som samles inn via nettsiden. Egne avtaler mellom Fremskrittspartiet og Tibe regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den behandles.

2. Hva registreres når du tar kontakt med oss?

Telefon

Når du tar kontakt med vårt sentralbord på telefon vil telefonnummeret ditt bli lagret i vår logg. Dette er nødvendig for drift av vårt tekniske system. Dette er også nødvendig så vi kan henvende forespørselen til riktig sted i vår partiorganisasjon. All informasjon som innhentes slettes etter fjorten dager.

E-post

Alle henvendelser som sendes til frp@frp.no vil bli slettet umiddelbart etter at henvendelsen er besvart av en av våre medarbeidere. Det gjøres ingen systematisk lagring eller registrering av henvendelser som kommer inn til oss.

Fremskrittspartiets medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kamera i porttelefon

Ved inngangsdøren til Fremskrittspartiets hovedkontor er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Det gjøres ingen registrering av noe slag når denne benyttes. Kameraet er kun tilstede pga. det tekniske i dørsystemet.

Sosiale medier

FrP har profiler på flere sosiale medier. Det er brukervilkårene hos de ulike sosiale mediene som avgjør hvordan de behandler data eller digitale spor du eventuelt legger igjen. FrP har ingen påvirkning på brukervilkårene. Henvendelser om brukervilkår på sosiale medier må rettes til selskapene som leverer plattformen.

Facebook

Fremskrittspartiet har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. For å bedre samspillet mellom Facebook og frp.no har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av våre nettsider og Facebook.

Vi bruker dataen som samles inn av denne pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til de som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, gå til Facebook sin informasjon om informasjonskapsler og annen lagringsteknologi.

Vår Facebook-side er offentlig tilgjengelig for alle, og vi legger ingen forhåndsbegrensninger på hvem som kan delta i vårt offentlige kommentarfelt. FrP har ingen systematisk registrering av brukere som deltar på vår Facebook-side, og vi lagrer ikke informasjon.

Fremskrittspartiet anvender det digitale verktøyet «Fanbooster» for å moderere Facebook-siden. Dette er et verktøy som gjør at vi ser når og hvor en kommentar har blitt lagt ut på vår Facebook-side, samt besvare meldinger som sendes til oss. Fremskrittspartiet fører statistikk over hvor mange meldinger vi mottar på Facebook i måneden, og hva slags henvendelse det dreier seg om. Dette så vi kan optimalisere vår bruk av sosiale medier. Statistikken er anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte.

3. Hva registreres om partimedlemmer?

Medlemsregisteret

Fremskrittspartiet er en medlemsorganisasjon, og gjennom medlemsavtalen registrerer vi følgende informasjon om medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Kjønn
 • E-post
 • Hvorvidt det er andre medlemmer i husstanden
 • Innmeldingsdato
 • Kontingentstatus
 • Kursdeltakelse


Denne informasjonen samles inn for å identifisere medlemmer, for å komme i kontakt med medlemmer og for å plassere medlemmer i riktig kategori. Eksempelvis er det redusert kontingent for ungdom og seniorer, samt for husstandsmedlemmer.

For medlemmer som har, eller har hatt tillitsverv i Fremskrittspartiet og folkevalgte verv på vegne av Fremskrittspartiet, så samles det også inn informasjon knyttet til disse vervene. Denne informasjonen er synlig på "Min side", hvor alle medlemmer har tilgang. Der kan medlemmer også redigere egen personalia.

Medlemmer får gjennom medlemsavtalen tilsendt nyhetsbrev, kontingentkrav og annen informasjon fra Fremskrittspartiet. Hvert nyhetsbrev inneholder en mulighet til å melde seg av, dersom man ikke ønsker å motta nyhetsbrevene.

EG Membercare A/S i Danmark er databehandler og leverandør av FrPs medlemsregister.
Digiflow AS er vår leverandør av interne IT-tjenester.

Nyhetsbrev

Fremskrittspartiet sender nyhetsbrev jevnlig via e-post. Medlemmer får nyhetsbrevet automatisk, men kan velge å ikke motta det. For å abonnere på nyhetsbrev når du ikke er medlem må du registrere en e-postadresse. Vår databehandler for nyhetsbrev er Apsis. Du kan lese hvordan Apsis behandler data her (engelsk): https://www.apsis.com/blog/qa-gdpr

Spørreundersøkelser

Fremskrittspartiet bruker Questback AS til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Fremskrittspartiet vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Du kan lese mer om deres databehandling her: https://www.questback.com/trust-center/

Deltakelse i forskningsprosjekter

FrP kan unntaksvis, og etter konkret søknad fra en registrert forskningsinstitusjon, delta i brede, anonymiserte forskningsprosjekter der forskere får tilgang på anonymisert medlemsinformasjon. FrP deltar ikke i undersøkelser der personvernhensyn ikke er avklart, godkjent og redegjort for på forhånd.

Arrangementer i Fremskrittspartiets regi

Når du melder deg på kurs og konferanser lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon. Fremskrittspartiet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å administrere påmelding fra deltakere på kurs i regi av Fremskrittspartiet.

4. Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens artikkel 15. Fremskrittspartiet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne erklæringen ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av Fremskrittspartiets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan også kreve dem rettet, slettet, og i enkelte tilfeller kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Du kan klage på hvordan FrP behandler dine opplysninger til Datatilsynet. Deres e-post er: postkasse@datatilsynet.no

Personvernombudsordningen

FrP har opprettet personvernombud for å styrke vårt arbeid med personvern internt i FrP. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens artikkel 15. Fremskrittspartiet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne erklæringen ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av Fremskrittspartiets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan også kreve dem rettet, slettet, og i enkelte tilfeller kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Du kan klage på hvordan FrP behandler dine opplysninger til Datatilsynet. Deres e-post er: postkasse@datatilsynet.no

Personvernombudsordningen

FrP har opprettet personvernombud for å styrke vårt arbeid med personvern internt i FrP. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/

Gaver til FrP

FrP er etter Partiloven pliktig til å identifisere navn og bostedskommune på personer som gir oss penger eller andre gaver over visse beløp. Du kan lese mer om regelverket rundt å gi gaver til norske partier i partiloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102#KAPITTEL_4

Kontaktinformasjon

E-post: frp@frp.no
Fremskrittspartiet
Karl Johans Gate 25
0159 OSLO
Tlf: 23 13 54 00

Bruk av Cookies

Det har kommet nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern, og på denne siden finner du informasjon om hva "cookies" er. Som bruker av frp.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

"Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi de fleste nettsteder benytter i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Ved å sette en cookie kan vi lagre informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke godta bruk av cookies kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt.
Informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker.

Hvilke cookies bruker vi

Du kan når som helst endre de fleste informasjonskapsler du måtte ønske fra våre nettsider. Det er kun det som klassifiseres som nødvendige som ikke kan endres, da disse er knyttet til nødvendig funksjonalitet på nettsiden. Når det gjelder informasjonskapsler som måler statistikk eller er knyttet til markedsføring, er det fritt til å bestemme dette selv.

Følgende informasjonskapsler finnes på frp.no:

Google Analytics (_ga, _gat, _gid)
Google AdSense (_gcl_au)
Google Ads (ads/ga-audiences)
Stripe (_stripe_mid, _stripe_sid, m)
Youtube (GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt-remote-connected-devices, yt-remote-cast-installed, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name)
Facebook (fr, tr, fbp)
Twitter (__widgetsettings, local_storage_support_test)
CrazyEgg (__cfduid)
DoubleClick (IDE, test_cookie)
AdForm (uid, cid, c, SEUNCY)
Innebygget (ASP.NET_SessionId, CookieConsent)

Google Analytics benyttes for å spore bruk av innhold på frp.no. Du kan endre Googles bruk av informasjonskapsler på Googles egne annonseinnstillinger.
Funksjonalitet for å anonymisere IP-adressen til besøkende er aktivert (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en)

Youtube sine informasjonskapsler brukes for å lage avspillingspreferansene dine. Youtube samler også selv inn data når man spiller av video. Preferansene dine for hvordan dette fungerer kan du selv justere via din egen Google/Youtube-konto.

Stripe sine informasjonskapsler er nødvendig for å gjennomføre donasjoner (betalinger) uten å lagre kredittkort-opplysninger.

CookieConsent benyttes for å holde på hvilke informasjonskapsler du til enhver tid har akseptert til å lagre.

ASP.NET_SessionId setter din sesjons-ID og gjør det mulig å vite at du er den samme besøkende mellom ulike sidevisninger. Denne slettes når du lukker nettleseren. Merk at du vil få en ny ved neste besøk.

__cfduid er en nødvendig og funksjonell informasjonskapsel for identifisering av bruker til riktig lisensformål.

De resterende informasjonskapslene fra Google AdSense, Google Ads, Facebook, AdForm, DoubleClick er knyttet til markedsføring, og i visse tilfeller benyttes disse til å vise annonser til deg på bakgrunn av tidligere besøk.

Informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som person.

Sletting av cookies

Slik kan du slette informasjonskapsler/cookies i din nettleser.

Google Chrome:

 1. Klikk på skiftenøkkelikonet på verktøylinjen i nettleseren.
 2. Velg Verktøy.
 3. Velg Tøm logg.
 4. I dialogruten merker du av for de informasjonstypene du vil fjerne.
 5. Bruk menyen øverst for å velge datamengden som du vil slette. Velg tidenes morgen for å slette alt.

Klikk på Tøm logg.

Internet Explorer 9.x:

 1. Klikk på Verktøy-knappen (ikonet som ser ut som et tannhjul). Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
 2. Velg Sikkerhet i rullegardinmenyen.
 3. Velg Slett leserlogg.
 4. Fjern merket for Bevar data for webområder i Favoritter.
 5. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
 6. Klikk på Slett.

Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Internet Explorer 8.x:

 1. Klikk på Sikkerhet-menyen. Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
 2. Velg Slett leserlogg.
 3. Fjern merket for Bevar data for webområder i Favoritter.
 4. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
 5. Klikk på Slett.

Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Internet Explorer 7.x:

 1. Klikk på Verktøy-menyen. Hvis du ikke ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å vise menyene.
 2. Velg Slett leserlogg.
 3. Klikk på Slett filer.
 4. Klikk på Ja i bekreftelsesvinduet.
 5. Klikk på Lukk.

Merk: Det kan ta flere minutter å slette bufferloggen.

Mozilla Firefox:

 1. Klikk på Verktøy-menyen.
 2. Velg Slett logg.
 3. Velg Alt i rullegardinmenyen Slett tidsrommet.
 4. Merk av for Buffer.
 5. Klikk på Slett nå.

Safari for Mac OS X:

 1. Klikk på Safari-menyen.
 2. Velg Tøm buffer.
 3. Klikk på Tøm.

Safari 5.x for Windows:

 1. Klikk på Innstillinger.
 2. Velg Innstillinger i rullegardinmenyen.
 3. Klikk på Personvern.
 4. Klikk på Fjern alle nettsteddata i delen Informasjonskapsler og andre nettsteddata.
 5. Klikk på Fjern nå.
 6. Lukk Innstillinger-dialogruten.

Opera:

 1. I Opera klikker du på Verktøy-menyen.
 2. Velg Slett private data i rullegardinmenyen.
 3. Klikk på Detaljer.
 4. Velg Tøm hele mellomlageret, og fjern merket for eventuelle rader du ikke ønsker å tømme.
 5. Klikk på Slett.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.