Foto: FrP

FrP-seier for vitaminimport

Etter påtrykk fra Morten Wold (FrP) endrer i dag regjeringen forskriften: Nå blir det igjen tillatt for privatpersoner å importere vitaminer og kosttilskudd.

- En viktig beslutning, som et resultat av at tusenvis av enkeltskjebner fikk oss til å innse at de nye reglene som trådte i kraft 1. oktober, måtte endres, sier stortingsrepresentant Morten Wold, som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Det var etter stort påtrykk fra hundrevis av mennesker at FrP-politikeren tok grep og inviterte berørte mennesker til møte på Stortinget 15. oktober. Allerede nå, en måned senere, er saken i orden.


Historikken viser at de rødgrønne våren 2013 innførte endringer i Legemiddelloven, som førte til at for eksempel vitaminer og mineraler skulle klassifiseres som legemidler, og være forbudt å importere.

- Satt på spissen: Du kan handle med både øl og tobakk over grensen, men ikke C- og D-vitaminer. Sånt skjønner ikke folk, og ikke FrP-politikere heller, sier Wold.

Da de nye reglene trådte i kraft 1. oktober, mottok han hundrevis av e-poster og andre henvendelser fra fortvilte mennesker. Fordi mange vitaminer og mineraltilskudd som selges i utlandet, inneholder høyere doser enn det Norge tillater, ble disse klassifisert som legemidler, noe som også ville gjort dette mye dyrere for brukerne. Men nå unntas altså kosttilskudd fra klassifiseringen som legemidler.

- Vi påpekte allerede under behandling av saken at det måtte vurderes hvilke kosttilskudd som skulle klassifiseres som legemidler, nettopp fordi vi så at dette vil ramme mange mennesker som er avhengig av kosttilskudd og vitaminer for å fungere i hverdagen.

Alle henvendelsene gjorde at Morten Wold tok bunken med e-poster foran seg, samlet opp tråder og innspill og inviterte til et møte på Stortinget med flere berørte parter. Både før, under og etter møtet har det vært korrespondanse som har ført til at departementet nå har snudd.

- At privatpersoner nå kan få lov å importere vitaminer til eget bruk, må sies å være en seier for Fremskrittspartiet. Bare en måned etter møtet vi inviterte til, har vi altså reversert forbudet og forenkler folks hverdag. Det må sies å være handlekraft og sunn fornuft, sier Morten Wold fornøyd.