Lill Harriet Sandaune. Foto.

Foto: FrP

Ingen verdiskaping uten fagarbeidere

Det er kombinasjonen av dyktige realister og fagarbeidere som har sørget for den velstanden folk flest har i dag, sier Lill Harriet Sandaune.

- Ja, helt fra vikingtiden, hvor realfagskunnskap og dyktige håndverkere – fagarbeidere - ga grunnlaget for byggingen av vikingskipene som ble benyttet både til handel og krigsferd, til vår høyteknologiske tid går det en linje hvor realfagene har hatt stor betydning for norsk økonomi. Dette gjelder ikke minst i Trøndelag, som jeg representerer på Stortinget. Verken ladejarlenes handelsferder, det omfattende skogbruket, skipsbyggingen på Fosen mek, olje- og industrivirksomheten til bedrifter som Reinertsen eller den suksessrike oppdrettsnæringen med verdensledende firmaer som SalMar og Marine Harvest hadde vært mulig uten fagarbeidere i verdensklassen.

«Verdiskaping er umulig uten gode yrkesutdannelser.»

- Av hensyn til fremtidig verdiskaping må vi få flere til å velge yrkesfag og realfag, sier Lill Harriet Sandaune, og fortsetter: - Vi må ta inn over oss at SSB anslår at vi har et behov på 150 000 fagarbeidere frem mot 2030. Også NHOs Kompetansebarometer viser at medlemsbedriftene har et stort behov for både fagarbeidere og fagskoleutdannet personale. Kompetansebarometeret viser at 60 prosent av NHO-bedriftene har behov for yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå.

- For FrP er det viktig å få løftet frem yrkesstolthet, og at fag- og svennebrev skal få den statusen det fortjener. Norske fagarbeidere har vært og er fremdeles blant de beste i verden, og det skal de fortsette å være også i fremtiden, sier Lill Harriet Sandaune.

- Det er ekstremt viktig både for vår industri og for Norge som samfunn at vi har god yrkesopplæring. Ved siden av en fornuftig yrkes-/praksisretting av teorifagene er en heving av kvaliteten i hele skoleløpet viktig. Lærerne skal få utvikle seg, og bli bedre. Lærerutdanningene skjerpes, med karakterkrav og mer fordypning i basisfagene, og det gjennomføres en stor videreutdanningsreform. Det er også bevilget midler til hospitering for lærere og økt bruk av vekslingsmodeller. Dette er konkrete tiltak som nå gjennomføres og som på sikt vil gi gode resultater, sier Lill Harriet Sandaune.