Per-Willy Amundsen. Foto.

Foto: Torbjørn Tandberg/KRD

Rekordmange soningsoverføringer i 2016

65 utenlandske fanger ble i fjor sendt ut av Norge for å sone i sine hjemland. Det er ny rekord.

– Dette er det høyeste antallet noensinne. Det er vi svært godt fornøyd med, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Frigjør plasser
Totalt utgjør disse tallene en innsparing på 36 823 fengselsdøgn for norske fengsler. Det tilsvarer drøyt 100 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år.

– Regjeringen har sørget for at enda flere utlendinger i norske fengsler får sone i hjemlandet. Ved å overføre enda flere sørger vi for at de ikke opptar fengselsplasser i Norge, sier Amundsen.

Håper på flere avtaler
Soningsoverføringene fordeler seg på en rekke land. 21 av de straffedømte ble overført til Litauen, som mottok flest, mens Romania er nummer to på listen med 13 overførte fanger.

– Regjeringen håper å få på plass enda flere avtaler om soningsoverføring i løpet av året. Blant annet pågår forhandlinger med Serbia og flere andre land, sier justis- og beredskapsministeren.

Soningskøen krymper stadig
I 2014 ble 38 fanger overført til soning i hjemlandet. I 2015 var tallet 63. Antall soningsoverføringer fortsetter å øke, mens det i starten av desember i fjor ble det klart at soningskøene i norske fengsler fortsetter å krympe. Da sto 242 straffedømte i kø, 971 færre enn ved regjeringsskiftet i 2013.

I tillegg til soningsoverføringer, mener Fremskrittspartiet at soningsavtalen med Nederland er å takke for reduksjonen i soningskøen.

Fjorårets soningsoverføringer ble gjennomført til følgende land:
- Litauen 21
- Romania 13
- Polen 11
- Nederland 5
- Tyskland 3
- Estland 3
- Italia 2
- Spania 2
- Storbritannia 2
- Frankrike 1
- Bulgaria 1
- Albania 1