Per-Willy Amundsen. Foto.

Foto: FrP

– Skal ikke lønne seg å begå kriminalitet i fellesskap

Regjeringen vil heve oppreisningserstatningen til fornærmede som er krenket av flere gjerningspersoner.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skadeerstatningsloven.

Skal utmåles for hver enkelt gjerningsperson
– I saker med flere gjerningspersoner, for eksempel gjengvoldtekter, vil domstolene ofte fastsette et samlet oppreisningsansvar. Dette kan føre til at den enkelte gjerningsperson blir ansvarlig for et lavere beløp enn om vedkommende hadde begått en tilsvarende krenkelse alene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Departementet foreslår derfor at oppreisning skal utmåles individuelt for hver enkelt gjerningsperson, i saker hvor en straffbar handling er begått av flere i fellesskap. For eksempel gruppevoldtekter og vold utøvd av flere gjerningspersoner.

– Støtende
– Det skal ikke lønne seg å begå grove kriminelle handlinger sammen med andre. Slike resultater er støtende, og i strid med den allmenne rettsfølelsen. Vi rydder opp i dette med forslaget vårt, slik at denne «rabatten» fjernes, avslutter Amundsen.

Fra 1. januar trådte en rekke viktige endringer i kraft innenfor justis- og beredskapsdepartementets område. Se listen her.