Terje Søviknes. Foto.

Foto: Paul Weaver - NA bilder

Lov å være stolt av olja

Det er utopisk og langt fra bærekraftig å skru igjen oljekranene. Det sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Han etterlyser fakta og edruelighet i klimadebatten.

– Å snakke ned oljenæringen og sette den på utsiden av det grønne skiftet er ikke bærekraftig. Det er ikke mulig å erstatte inntektsstrømmene fra olje og gass på flere generasjoner, og da er det urealistisk om vi kun skulle satset på nye næringer, sier Søviknes.

Vår desidert største og viktigste næring
Oljeministeren er bekymret for det han mener er en debatt preget av føleri og forakt for norsk olje og gass, og mener at vi må se hvilke muligheter og verdier som faktisk ligger i denne næringen.

– Petroleumsindustrien har bidratt med ufattelige 12 000 milliarder kroner til velferd, vekst og velstand i Norge. Den vil også være vår desidert største og viktigste næring i mange tiår fremover, sier han.

Tre politiske hovedpilarer
Regjeringen har tre politiske hovedpilarer for Norges viktigste næring: stabile og forutsigbare rammebetingelser, tildeling av nytt leteareal og å støtte forskning og utvikling.

– Industrien har tatt grep for å styrke sin konkurransekraft og redusere kostnader for å møte den nye hverdagen, samtidig som det jobbes kontinuerlig for å redusere klimagassutslippene fra sektoren. Vi må også ta vare på de kloke hodene i industrien og rekruttere nye, avslutter Søviknes.