Tor Andre Johnsen. Foto.

Foto: FrP

Bedre veier redder liv

E6 gjennom Østfold ble tidligere kalt «dødsveien». Etter at utbyggingen av 4-felts motorvei stod ferdig i 2008, har det nesten ikke vært ulykker.

– Gang på gang får vi bevis på at FrPs politikk om å bygge bedre veier mer sammenhengende er det som fungerer best, sier Tor André Johnsen (FrP).

En ny arbeidshverdag
Ulykkestallene på E6 gjennom Østfold har falt betraktelig siden firefelts motorvei kom på plass. Dette har skjedd samtidig som det har vært en kraftig trafikkøkning, og at reisetiden har blitt kuttet med 22 – 27 prosent, ifølge rapporten «Evaluering av E6 Østfold».

– Arbeidssituasjonen vår har blitt en helt annen etter at firefelten kom, sier ambulansesjåføren Per Andresen til Aftenposten.

Helt andre tilstander
Han forteller om en 14-dagers arbeidsperiode i 1989, der han rykket ut på 13 dødsulykker, og viser til at det er helt andre tilstander på E6 nå.

– Allerede da man startet utbyggingen, tenkte vi at dette måtte bli bra. Ikke minst fordi veien er delt med midtdeler. Vi har hatt noen ulykker etter åpningen også, men som oftest med helt andre og mindre alvorlige konsekvenser, sier Andresen.

– Vi skal bygge mer
Tor André Johnsen, som er FrPs veipolitiske talsmann på Stortinget, vil bygge mer vei. Han vil ha flere firefelts motorveier, og han er glad for at regjeringen har fått på plass veiselskapet Nye Veier AS, som har som mål å tenke nytt og få flest mulig vei for hver krone.

– Det er tre grunner til at vi bygger ny vei. Den skal håndtere fremtidens transportbehov med økende trafikk, den skal bli tryggere, og reisetiden skal ned. Dette er FrP-politikk i praksis, sier han.