Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Bilistene sparer med FrP bak rattet

Med rødgrønn regjering ville bilavgiftene vært markert høyere enn i dag. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

– Med de rødgrønne ved roret ville vi hatt høyere årsavgift, høyere drivstoffavgift og høyere engangsavgift, samtidig som bevilgninger til veiinvesteringer og vedlikehold ville vært lavere, sier samferdselsministeren.

De rødgrønne vil bruke bilistene som melkeku
Han reagerer på medieoppslag der Ap og Sp beklager seg over drivstoffprisene.

– Det ville jo vært naturlig dersom de ønsket å kutte avgifter, men når det er åpenbart at de selv egentlig ønsker enda høyere avgifter, så blir det litt tullete. De rødgrønne vil bruke bilistene som en melkeku, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren viser til at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 har gitt kraftig vekst i veibevilgninger, og samtidig redusert årsavgiften, kuttet i bompenger og bedret avskrivningsregler og pendlerordninger.

Bilistene sparer totalt
– Som bilist er det totale kostnader som teller. Vi legger opp til en liten økning i kostnader når bilen brukes, mens kostnadene ved å eie bilen går ned. I sum sparer dermed bilistene penger, forklarer han.

Solvik-Olsen påpeker at gjennomsnittlig engangsavgift for bensin-/dieselbil i 2013 var på 112 000 kroner, mot 95 000 kroner i første halvdel av 2016.

– Engangsavgiften ved kjøp av ny bil er lagt om for å stimulere til kjøp av biler med lave utslipp, noe stadig flere biler har, avslutter Solvik-Olsen.


Her er noen av endringene som har skjedd med FrP i regjering:


- Omregistreringsavgiften for bruktbilkjøp er redusert med 40 % i snitt siden regjeringsskiftet, og høyeste sats er redusert fra over 19 000 kroner til under 6 000 kroner
- Årsavgiften kuttes ca. 10 % i 2017
- Bomtakster i riksveiprosjekt kuttes ca. 10 % i løpet av 2017, og andelen bompenger i nye prosjekt er nå under 30 %, mot over 40 % før regjeringsskiftet
- Engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere er redusert med 30 % i forhold til rødgrønn regjering
- Årsavgiften for campingvogner er fjernet
- Fordelsbeskatningen av yrkesbiler er forenklet
- Båtmotoravgiften er fjernet