Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Arbeiderpartiet lurer velgerne

– Det er åpenbart at de snakker med to tunger, avhengig av hvem som er publikum, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han reagerer kraftig på at Senterpartiet og Ap vil gi drivstoffrabatt på bygda, og mener Arbeiderpartiet lurer velgerne.

Snakker med to tunger
– Nå som Sp sanker stemmer gjennom å sette distriktene på det politiske kartet, så vil Ap forkaste miljøpolitikken for å lokke velgere, sier Solvik-Olsen til E24.

Han viser til et forslag Ap stilte seg bak i fjor, med følgende ordlyd: "Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger.

– Det er åpenbart at de snakker med to tunger, avhengig av hvem som er publikum, sier samferdselsministeren til nettavisen.

Uredelig
Solvik-Olsen mener de rødgrønne driver med dobbeltkommunikasjon.

– De lurer folk ved å late som de er misfornøyde med drivstoffavgiften når de kritiserer oss, samtidig som de i Stortinget fremmet forslag om å sette opp drivstoffavgiftene slik at folk skulle kjøpe mindre drivstoff, sier han, og legger til:

– De kan ikke den ene dagen være misfornøyde med at drivstoffavgiftene er for lave, for så neste dag klage over at regjeringen har satt dem for høyt. Det er uredelig.

FrP har spart bilistene for milliarder

Samferdselsministeren påpeker at fjorårets stortingsforslag fra blant andre Ap og Sp ikke inneholdt forbehold om at avgiftssatsene ikke skulle gjelde fossilbiler i distriktene.

– Da var klima viktigst, og de tok ingen distriktshensyn. Dette blir å lure folk. Da statsbudsjettet ble inngått i fjor, fikk vi til fradrag i pendleravdrag og redusert årsavgift. Ap var imot dette, og Sp gikk imot å senke årsavgiften. Med dem i regjering ville de totale bilavgiftene vært mye høyere, sier han, og avslutter:

– Ap ville øke avgiftene med 3 milliarder i sitt alternative budsjett for 2017 uten å øke investeringer i samferdsel og infrastruktur. FrP har spart bilistene for et par milliarder årlig sammenlignet med om man hadde fortsatt med avgiftsnivået fra forrige regjering.