Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Til valg på nytt partiprogram

FrPs landsmøte har vedtatt partiets nye prinsipp- og handlingsprogram. Felles for endringene er en enklere og tryggere hverdag for folk flest.

– Vi har stor troverdighet for det som står i det nye partiprogrammet vårt fordi vi allerede har vedtatt og gjennomført så mye fra det gamle programmet, sa partileder Siv Jensen da hun avsluttet FrPs landsmøte søndag 7. mai.

Partiprogrammet ble behandlet og vedtatt lørdagen før, og landsmøtet besluttet blant annet å tillate dobbelt statsborgerskap, utvide lagringstid for IP-adresser til 6 måneder, dyrepoliti i hele landet, og å forby rituell omskjæring av guttebarn.

Samtidig holder FrP fast ved sin strenge innvandringspolitikk, fortsatt satsing på helse og nye løft i eldreomsorgen, enda lavere skatter og avgifter for folk flest, og en samferdselspolitikk som fortsetter å bygge landet og knytte hele Norge sammen.

– I regjering har vi gitt folk flest større frihet og trygghet i hverdagen, og vist at vi har handlekraft. Dette er et parti som holder ord, avsluttet Jensen.