Sylvi Listhaug. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Vil begrense innvandringen

– Den enkelte må selv være villig til å bli integrert for å lykkes, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Innvandring er en viktig sak for Fremskrittspartiet. Utviklingen i Norge går riktig vei på mange områder, særlig innen innvandringspolitikken.

FrP tok grep

– Gjennom tiår har andre partier ført en asyl- og innvandringspolitikk som har vært ute av kontroll. Det har blitt tatt inn langt flere innvandrere enn det man er i stand til å integrere, og i altfor stor grad har man ikke hatt gode systemer for å behandle søknadene raskt og effektivt og sende dem som ikke har krav på opphold ut av landet, sier Listhaug, og legger til:

– FrP tok grep. Vi strammet inn. Det er fordi vi tar utfordringene med høy innvandring på alvor. Samtidig øker vi hjelpen der den betyr mest for folk flest – i nærområdene – for å begrense antall mennesker som legger ut på den farefulle ferden mot Europa.

Må stille strenge krav

Listhaug presiserer at FrP vil sørge for bedre integrering gjennom å stille strenge krav.

– Vi mener den enkelte innvandrer selv er ansvarlig for å integrere seg i det norske samfunnet. Den enkelte må selv være villig til å bli integrert for å lykkes, slår hun fast.

Hun understreker samtidig at innvandrere må følge norske lover og regler, lære seg norsk og forsøke å skaffe seg arbeid.

– I tillegg skal kriminelle utlendinger sendes ut av landet, enten frivillig eller ved tvang. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal de settes bak lås og slå til de kan sendes ut, avslutter Listhaug.


Dette har vi gjort i regjering:

- Økt antall tvangsreturer av ulovlige innvandrere til 7 800 i året, og prioritert kriminelle utlendinger. Til sammen er over 10 000 kriminelle utlendinger tvangsutsendt.
- Etablert lukket mottak på Trandum for raskere retur av ulovlige innvandrere.
- Ført en strengere asyl- og innvandringspolitikk som fører til at asylstrømmen stuper i Norge mens våre naboland opplever stadig vekst.