Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Fem grunner til å bli med på laget

FrP er partiet for folk flest. Her gir vi deg fem gode grunner til å bli medlem i Fremskrittspartiet.

1. Lavere skatter og avgifter
Med FrP i regjering er skatter og avgifter redusert med over 22 milliarder kroner. En vanlig familie har fått om lag 8 000 kroner i skattelette. Bilavgiftene er redusert med 1,5 milliarder, blant annet er årsavgiften redusert med 380 kroner.

Nå vil vi kjempe for å fjerne den urettferdige eiendomsskatten som mange kommuner krever inn.

2. Streng innvandringspolitikk
Med FrP i regjering er innvandringspolitikken historisk streng. Det kommer rekordfå asylsøkere til Norge. Vi vil fortsette en stram linje. Blant annet ønsker vi å forby burka og nikab, i tillegg til å stramme inn på familiegjenforening.

3. Flere og bedre veier
Med FrP i regjering bygges det nye veier samtidig som vi sørger for at gamle veier asfalteres. Vi har fått vedtatt en Nasjonal Transportplan (NTP) på over 1 000 milliarder kroner. For første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på norske veier.

Vi mener bilen er kommet for å bli. Derfor vil vi fortsette å bygge flere og bedre veier.

4. God eldreomsorg
Med FrP i regjering har vi fått vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass og sørget for penger til bygging av 10 000 sykehjemsplasser.

Nå vil vi sørge for at alle eldre får like god omsorg uansett hvor i landet de bor. Derfor skal vi ha statlig finansiering av eldreomsorgen, slik at alle eldre får varm omsorg der de får spise sunn og god mat, stå opp når de vil og velge selv hva de vil gjøre. Eldre skal leve hele livet.

5. Kutt helsekøene

Med FrP i regjering er helsekøene redusert med 70 000. Det er fordi vi prioriterer helse.

Vi vil fortsette å kutte i helsekøene. Hvis du blir syk i Norge skal du få god hjelp, og du skal få den raskt.


Har du mulighet til å bidra? Meld deg inn her: https://www.frp.no/innmelding