Bilde av Hans Andreas Limi

Foto: FrP - Arne Petter Lorentzen

Limi ny parlamentarisk leder

– Jeg takker gruppen for tilliten og er stolt og ydmyk over å ha blitt valgt til parlamentarisk leder, sier Hans Andreas Limi.

Til trampeklapp valgte Fremskrittspartiets stortingsgruppe Hans Andreas Limi til ny parlamentarisk leder mandag. Med seg i gruppeledelsen får han Ulf Leirstein fra Østfold som 1. nestleder og Helge André Njåstad fra Hordaland som 2. nestleder. Buskeruds Morten Wold blir FrPs medlem i Stortingets presidentskap.

– Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for FrP og regjeringen. Jeg lover full innsats og er forberedt på lange dager og krevende forhandlinger. Jeg er derfor takknemlig for å ha med meg et svært kompetent gruppestyre, sier Limi.

Øvrige medlemmer i gruppestyret blir Bård Hoksrud fra Telemark (innpisker), Nordlands Hanne Dyveke Søttar (styremedlem) og Morten Stordalen fra Vestfold(styremedlem). Varamedlemmer er Christian Tybring-Gjedde (Oslo), Erlend Wiborg (Østfold) og Åshild Bruun-Gundersen (Aust-Agder).

Hans Andreas Limi representerer Fremskrittspartiet i Akershus på Stortinget, og har vært partiets finanspolitiske talsmann.