Terje Søviknes. Foto.

Foto: FrP

Fortsatt stø kurs i oljepolitikken

– Det viktigste for olje- og gassektoren i den nye regjeringsplattformen er at det fortsatt er stø kurs, slår olje- og energiminister Terje Søviknes fast.

Søviknes viser til at regjeringen fortsette å satse på å tildele nytt areal for leting etter olje og gass, i tillegg til å ha sterkt fokus på forskning og sørge for stabile rammevilkår for næringen. Han mener plattformen sikrer langsiktigheten som oljenæringen er avhengig av.

– Vi viderefører styrken i norsk petroleumspolitikk, nemlig at vi har et bredt flertall på Stortinget bak den. Det viktigste for olje- og gassektoren i den nye regjeringsplattformen er at det fortsatt er stø kurs, sier han til Aftenposten.

Ingen begrensninger på oljevirksomheten

Bortsett fra at det for noen områder ikke skal åpnes for oljevirksomhet de neste fire årene, er det ingenting i regjeringsplattformen som legger begrensninger på oljevirksomheten, forteller Søviknes.

– Fremskrittspartiet er tydelige på at vi skal være offensive når det kommer til letearealer. Økt leting er det som kan resultere i nye funn og bidra til at vi holder kompetansen ved like. Vi må lete nå for å gi leverandørindustrien nye prosjekt å jobbe med når den store Johan Castberg-utbyggingen er ferdig i 2022, sier han.

Vår viktigste næring

Han understreker at regjeringen ikke vil foreslå endringer i oljeskatten eller norsk petroleumspolitikk, men at det i regjeringsplattformen presiserer at miljøfaglige råd skal vektlegges i forbindelse med 24. konsesjonsrunde som behandles nå.

– Vi legger alltid vekt på miljøfaglige råd i konsesjonsrundene. I tillegg skal vi se om det er særegne tiltak som kan settes i verk i eller nær sårbare og verdifulle områder. Det er noe vi alltid vurderer, men nå skal vi ta et ekstra blikk på det når det gjelder 24. konsesjonsrunde. Sier Søviknes, og avslutter:

– Med om lag 200 000 sysselsatte i forbindelse med norsk olje og gass, er dette vår viktigste næring. At regjeringen fortsetter å satse på nye leteareal og gir næringen stabile rammevilkår, er derfor svært viktig for norske arbeidsplasser og norsk velferd. Derfor er jeg glad for at petroleumspolitikken fortsetter å ligge fast også i denne regjeringsplattformen.