Siv Jensen, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Fredrik Färber. Foto.

Foto: FrP

Regjeringsforhandlinger i gang

Fra tirsdag deltar FrP i regjeringsforhandlinger med Høyre og Venstre. FrP jobber for å skape en enklere hverdag for folk flest.

– Det er god stemning første dag, men vi har mye å snakke om. For Fremskrittspartiet er det de politiske gjennomslagene som betyr noe i folk flest sin hverdag som er viktig, sier partileder Siv Jensen. 

Ved forhandlingsbordet på Jeløy utenfor Moss følges Jensen av 1. nestleder Per Sandberg, 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen og generalsekretær Fredrik Färber. Forhandlingene, som startet formiddagen 2. januar, vil pågå de nærmeste dagene. Ved forhandlingenes slutt vil en eventuell enighet bli behandlet av blant annet FrPs landsstyre, før endelig signering av en regjeringsplattform.

Mange saker skal avklares

Det er likevel mange saker som skal avklares før det kan bli enighet om en regjeringsplattform. 

– Mye av politikken trekker i samme retning, men vi vet også at det kommer til å være områder som det er krevende og utfordrende å komme til enighet om. Det er viktig at vi setter i gang og både finner løsninger på områder vi lett kan løse og jobber grundig gjennom de tingene som er vanskelige, sier partilederen.

Fire viktige kampsaker

Hun peker på at det er de konkrete politiske sakene som er viktige. For Fremskrittspartiet er blant annet disse fire hovedstolpene viktige kampsaker: 

  • Lave skatter og avgifter for folk flest.
  • En fortsatt streng innvandringspolitikk, og en integreringspolitikk som stiller krav til dem som kommer til Norge.
  • En samferdselspolitikk som skaper en enklere hverdag for folk flest. Det innebærer at det skal være gode veier og kollektivtrafikk i hele landet.
  • Korte helsekøer, en verdig eldreomsorg og enkel tilgang på helse- og omsorgstjenester.