Bilde av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

24 milliarder mindre i skatter og avgifter

Mens avgiftene økte med over 4,5 milliarder kroner under den rødgrønne regjeringen, har skatter og avgifter blitt senket med over 24 milliarder med FrP i regjering.

– Vi skal fortsette å jobbe for at skatter og avgifter for vanlige folk og bedrifter skal videre ned. Bilister og vanlige folk skal være glade for at Ap ikke har tilgang til lommebøkene våre. Det hadde blitt svært kostbart, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

Bilistene sparer

Målt i dagens kroneverdi ble avgiftene økt med over 4,5 milliarder kroner under den rødgrønne regjeringen i perioden 2006 – 2013. Bilavgiftene ble økt med 100 millioner kroner. Til sammenligning utgjør fjerning av arveavgiften med FrP i regjering hele 2 milliarder i avgiftslettelser.

– Med FrP i regjering er også bilavgiftene redusert med 1,9 milliarder kroner. På grunn av dette har statens inntekter fra bilistene stupt med hele 9 milliarder, blant annet fordi regjeringen har lagt om avgiftene slik at det er rimeligere å kjøpe sikrere og mer miljøvennlige familiebiler. Bilistene sparer med FrP bak rattet, sier Jensen.

Latterlig klaging

Hun karakteriserer venstresidens klaging på avgifter som latterlig.

– Å høre Ap og venstresiden klage på avgifter blir som en pyroman som klager på brannvesenet. Ap gikk til valg på å skjerpe skatter og avgifter for folk flest med 15 milliarder kroner, mens Sp i sitt alternative budsjett for 2017 foreslo å skjerpe skatter og avgifter med 8 milliarder kroner, blant annet for å reversere enkelte av lettelsene FrP har gitt til bilistene, sier hun.

Flere avgifter er helt fjernet

Partilederen viser til at en raskere fornying av bilparken vil bidra til mer miljøvennlig transport. Det uten å bruke virkemidler som straffer vanlige folk.

– Det holder ikke bare å øke avgiftene, slik Ap foreslår. Vi har gjort det billigere å kjøpe trygge, miljøvennlige biler, og utslippstallene fra nybilsalget viser at avgiftskuttene virker, sier hun, og avslutter:

– Jeg er fornøyd med at bilistene har fått netto lettelser på 1,9 milliarder kroner og at flere avgifter, som arveavgiften og båtmotoravgiften, er fjernet helt. FrP i regjering gjør godt for lommeboken til folk flest.