Bilde av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Nei til EU for å sikre norske interesser

– FrP er imot norsk medlemskap i EU, og vil følge nøye med på EØS-avtalen, sier Siv Jensen.

– Ingen skal være i tvil om at FrP er imot norsk medlemskap i EU, sier partilederen.

Jensen viser også til at det er flere utfordringer knyttet til dagens samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen.

– Jeg mener vi skal følge nøye med. Selvsagt skal vi samarbeide med andre land, men det må ikke gå på bekostning av norske interesser, sier hun, og legger til:

– FrP er imot norsk medlemskap i EU, og vil følge nøye med på EØS-avtalen.

Nei til EU-byråkrati

– Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et byråkratiprosjekt med reguleringsiver på alle nivåer, der nasjonalt byråkrati blir supplert av overnasjonalt byråkrati fremfor å erstattes, sier partilederen.

– Det var ikke grunntanken i det europeiske samarbeidet, som handlet om frihandel og å begrense politikk fremfor å opprette byråkrati. Derfor ville jeg stemt nei til EU i dag, legger hun til.

Ikke Europas sosialkontor

– Norske skattepenger skal ikke finansiere hele familier i utlandet. Norge skal ikke være Europas sosialkontor, nevner Jensen, og peker på dette som en åpenbar utfordring med EØS-avtalen.

I 2016 var samlet velferdseksport på om lag 7,1 milliarder kroner. Innstramminger er allerede gjennomført, blant annet er det strammet inn på retten til barnetrygd ved opphold i utlandet og mulighetene for å eksportere overgangsstønad.

– Men vi vil ha flere innstramminger. Regjeringen har fremmet sak for Stortinget og fått tilslutning til blant annet å se på muligheter for kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte som eksporteres. I tillegg ser vi på ytterligere tiltak. Det vil kunne bidra til å redusere velferdseksporten, sier Jensen.

Schengen skal ikke hindre streng innvandringspolitikk

Jensen minner om at Norge har fått en historisk streng innvandringspolitikk med FrP i regjering.

– Vi jobber for å begrense innvandringen. Her kan Schengen-samarbeidet være en utfordring. Det er i utgangspunktet positivt at vi enkelt kan reise til en rekke land. Når det er sagt kan vi ikke ha ordninger som undergraver innvandringspolitikken. Derfor skal regjeringen opprettholde midlertidig grensekontroll så lenge den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det, understreker hun.

Viktig å sikre arbeidsplasser i Norge

Verdt å vite om ACER:

  • Norsk vannkraft er, og forblir, under norsk kontroll.
  • Konsesjonsbehandling til bygging av utenlandskabler ligger fortsatt hos norske myndigheter, og påvirkes ikke av tredje energimarkedspakke/ACER.
  • Det er ingenting i tredje energimarkedspakke eller ACER som gir grunnlag for økte strømpriser i Norge. Det er andre komponenter som styrer prising av kraft, som tilbud/etterspørsel, vannstand, CO2-komponent mv. For norske forbrukere er det utover selve strømprisen, nettleie og avgiftsnivå som påvirker fakturasummen.
Handel med varer som olje og gass, strøm og fisk er viktig for arbeidsplasser over hele Norge. Olje- og energiminister Terje Søviknes er svært opptatt av at Norge skal kunne selge sine varer til det europeiske markedet.

– Det er veldig viktig at vi kan selge varene våre til Europa, sier Søviknes.

Han viser til ACER, også kjent som tredje energimarkedspakke, som en god ordning for Norge.

– Det har vært fremsatt en rekke uriktige påstander om ACER. Ingen norsk regjering ville ha stemt for ACER om bare halvparten av disse påstandene var riktige, understreker han.

Vil du vite mer om ACER? Les mer her: https://www.frp.no/aktuelt/2018/03/norske-energiressurser-forblir-norske