Terje Søviknes. Foto.

Foto: FrP

Norske energiressurser forblir norske

– Norsk kraft skal være norsk, slår olje- og energiminister Terje Søviknes fast.

Stortinget sa torsdag 22. mars ja til innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke og tilknytning til ACER. Olje- og energiminister Terje Søviknes understreker at en tilknytning til EUs energiunion, ACER, ikke innebærer at Norge gir fra seg selvråderetten over norske kraftressurser.

– ACERs toppsjef, Alberto Pototschnig, har nylig uttalt at byrået «verken vil blande seg inn i Norges energipolitikk eller tvinge frem kabelbygging». Nå er det viktig at vi får på plass fakta i ACER-debatten, som jeg mener har vært litt preget av uriktige påstander til nå, sier Søviknes.

ACER-sjefen er overrasket

Det var i et intervju med Europower byråets toppsjef kom med disse uttalelsene. Samtidig bemerket han at folk tror ACER er mye mektigere enn de er.

– Så ble jeg overrasket fordi jeg tror debatten har bommet på hva som er realiteten. Realiteten er i stor grad basert på nasjonale regulatorer, med ACER som koordinerer hva de gjør og hjelper til når de ikke blir enige. Jeg tror det er første gang noen sinne at noen i det hele tatt legger merke til eller er bekymret for byrået som sådan, uttalte Pototschnig til Europower.

Dette er ACER:

  • Byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter i Europa
  • Opprettet for å sikre bedre koordinering mellom EU-land og energimyndigheter
  • Ikke en lovgivende myndighet og kan ikke fatte bindende vedtak for Norge

Norske energiressurser forblir norske

Søviknes understreker at norske energiressurser vil forbli norske selv om vi tilknytter oss EUs energiunion.

– Det er ikke ACERs mandat å blande seg i Norges energipolitikk eller påtvinge oss utenlandskabler. De er kun et samarbeidsorgan for de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi. Norske myndigheter skal fortsatt styre norsk energipolitikk, og norske energiressurser forblir norske, sier han, og legger til:

– For FrP er det helt avgjørende at Norge har full suverenitet i energipolitikken. Norsk kraft skal sikre ren fornybar energi til norske husholdninger, bedrifter og kraftkrevende industri, i tillegg til å gi muligheter for å satse på nye næringer som datasenter og elektrifisering av transportsektoren. Det sikrer norske arbeidsplasser for fremtiden.

Kan ikke fatte bindende vedtak for Norge

Søviknes påpeker at ACER ikke kan fatte bindende vedtak for Norge.

– En tilknytning til ACER vil være en tilknytning til et kraftsamarbeid der hele Europa inngår. Byrået er ment å sikre koordinering mellom de europeiske landene og deres energimyndigheter, og er ikke en lovgivende myndighet som kan fatte bindende vedtak for Norge, sier Søviknes.

Advarer mot å si nei

Olje- og energiministeren advarer mot konsekvensene av å si nei til energisamarbeidet gjennom ACER.

– En deltakelse i det europeiske energimarkedet har en klar verdi med tanke på sysselsetting og verdiskaping i Norge. Vi leverer eksempelvis gass som dekker 25 prosent av EUs gassforbruk, og vi selger nesten all vår gass til EU. Å si nei til å delta i det europeiske energimarkedet er derfor en beslutning vi ikke bør ta lett på, avslutter han.Her kan du lese intervjuet med ACERs toppsjef: https://e24.no/makro-og-politikk/eu/acer-sjef-overrasket-og-smigret-over-motstanden/24283369

Les gjerne mer om hva FrP mener om ACER her.