Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

FrPs nye justisminister

Tor Mikkel Wara overtar stafettpinnen etter Sylvi Listhaug og blir Norges nye justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Tor Mikkel Wara (53) fra Karasjok ble i statsråd i dag utnevnt til Norges nye justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

– Jeg ser frem til å starte arbeidet med å trygge hverdagen til folk flest. Det er med stor ydmykhet jeg går til oppgaven, sier han, og legger til:

Tor Mikkel Wara

  • Født: 27. desember 1964
  • Fra: Karasjok, Finnmark
  • Yrke: Kommunikasjonsrådgiver
  • Utdanning: Filosofi (mastergrad), statsvitenskap (UiO), markedsføringsledelse (BI) og mellomfag i sosialøkonomi.
– Jeg skal videreføre arbeidet med å gjennomføre regjeringens restriktive innvandringspolitikk. Det er viktig å føre en asylpolitikk som holder antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov lavest mulig, for å bruke ressursene på asylsøkere med beskyttelsesbehov og kvoteflyktninger.

Ikke med på Bolkesjø

Tor Mikkel Wara har en lang historie bak seg i Fremskrittspartiet. Han meldte seg inn i partiet i 1980, og startet sin politiske karriere som formann i Vadsø FpU og Finnmark FpU i 1982-1984. I 1986-87 jobbet Wara som redaktør i Fremskritt, før han ble valgt som formann i Fremskrittspartiets Ungdom i 1987.

Tor Mikkel Wara var medlem av Oslo bystyre fra 1987 til 1989, og ble valgt inn på Stortinget i 1989. Der satt han i én periode, til 1993, og var samtidig nestformann i Fremskrittspartiet fra 1991 til 93. Wara ga seg med rikspolitikken etter valget i 1993.

Wara deltok derfor ikke på det mye omtalte Bolkesjø-møtet i 1994, der mange i hans generasjon gjorde opprør mot FrP.

Populære taler

Waras taler fra tiden som aktiv politiker er i dag en ofte spilte Youtube-videoer i FrP-kretser. Her kan du se av de mest populære klippene fra FrPs landsmøte i 1988:

Aktiv støttespiller for FrP
Tor Mikkel Wara har siden han var aktiv rikspolitiker for FrP jobbet som kommunikasjonsrådgiver i PR-bransjen. I denne perioden har han opprettholdt sin støtte til partiet, både som rådgiver og foredragsholder på kurs og møter i fylkespartiene og FrP sentralt.

– Jeg har fulgt partiet nært og er stolt og ydmyk over å få mulighet til å bli med å jobbe for gjennomslag for FrPs politikk i regjering, avslutter Wara.