Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Gjenvalg av Siv

FrPs valgkomité har innstilt Siv Jensen som leder i FrP for perioden 2018 – 2020.

– Siv Jensen har vært en fremragende partileder og vi ønsker at hun skal fortsette, sier Frank Sve, som er leder av FrPs valgkomité.

I tillegg til partilederen, er også tre sentralstyremedlemmer på valg på årets landsmøte. Til disse vervene innstiller valgkomiteen Terje Søviknes (Hordaland), Ronny Berg (Finnmark) og Bjørnar Laabak (Østfold). Laabak og Berg er nye medlemmer.

Som varamedlemmer innstiller valgkomiteen Ingrid Williamsen (Vest-Agder), Atle Simonsen (Rogaland), Lill Harriet Sandaune (Trøndelag) og Tom Staahle (Akershus).

Innstillingen blir behandlet på FrPs landsmøte 2018, som avholdes 27. – 29. april på Gardermoen. Valgkomiteen er sammensatt av én representant fra de fem fylkene som gjorde det best i stortingsvalget 2017. Møre og Romsdal, Rogaland, Troms, Finnmark og Østfold er representert i valgkomiteen.