Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Skal få eldre til å spise

Ett av satsingsområdene i eldreomsorgsreformen «Leve hele livet» er mat og måltider. FrP vil sikre eldre en trygg og verdig alderdom.

Eldreminister Åse Michaelsen presenterte torsdag reformen «Leve hele livet», som har som mål at eldre får en trygg og verdig alderdom. Reformen er blant annet et resultat av dialogmøter rundt i landet, der eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere har vært invitert.

– Målet er å skape tjenester av like høy kvalitet til eldre over hele landet. Vi ser at det ofte er de grunnleggende tingene det svikter i; som at maten pakkes i så hard plast at de eldre ikke får pakket den opp når den blir levert hjem, eller at de ikke spiser fordi de sitter helt alene. De trenger en spisevenn, sier Michaelsen.

Ingen skal legge seg sultne

Hun forteller at et at satsingsområdene i Leve hele livet er mat og måltider.

– Jeg ønsker meg mer fellesskap rundt måltidene og større nærhet mellom dem som lager maten og dem som spiser. Vi vil heller ha små kjøkken lokalt enn store sentralkjøkken. Aller helst ønsker jeg at kokken selv øser opp suppe for hver enkelt, men det aller viktigste er at vi skaper matglede for de eldre, med sunn og god mat, som ser innbydende ut slik at man får lyst til å spise. Ingen skal legge seg sultne, slår hun fast.

Gode eksempler i kommunene

Michaelsen understreker at mange kommuner tenker riktig.

– Namsos kommune har innført elektronisk meny med selvvalgt leveringstidspunkt. Trondheim kommune har innført nettbestilling der brukerne selv velger porsjonsstørrelser og kan kombinere retter. Dette er viktige grep for de eldres valgfrihet, sier hun, og legger til:

– Vi skal behandles med respekt når vi blir eldre. Å velge selv er en del av det. 

Leve hele livet

Eldreministeren forteller at reformen «Leve hele livet» har fem satsingsområder: Mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

– Hvert av områdene gir fem løsninger som er illustrert med eksempler, slik at kommunene kan lære av hverandre. Vi må sørge for at våre eldre tilbys gode måltider som de vil spise, er mindre alene og får flere aktivitetstilbud, sier hun, og avslutter:
– Eldre er en ressurs som har mye å bidra med til samfunnet. Det er vårt felles ansvar å sørge for at eldre får en varm og verdig omsorg uansett hvor i landet de bor. Eldre skal få leve hele livet.