Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Slik vil Siv Jensen få flere i jobb

Arbeidsledigheten i Norge går ned og veksten i norsk økonomi går opp. Slik vil Siv Jensen få flere fra trygd til jobb.

Partileder og finansminister Siv Jensen har besøkt Rogaland for å få innspill til hvordan vi skal få flere i jobb. Hun påpeker at den registrerte arbeidsledigheten nå er lavere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene og norske bedrifter opplever at det nå er vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

– Under forrige høykonjunktur løste de rødgrønne problemet med mangel på arbeidskraft gjennom arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Nå er det på tide å sluse flere nordmenn inn i arbeidsmarkedet, sier hun, og fortsetter:

– Det er viktig å huske at det skjuler seg mennesker bak disse tallene. Jobb er utrolig viktig for den enkelte, og kan utgjøre forskjellen på optimisme, fremtidstro og drømmer eller pessimisme og nedgang. Vi må utnytte de gode tidene. Vi kan ikke ha folk gående passive på trygd, når de både kan og vil være i jobb. Forrige uke besøkte jeg derfor Rogaland for å få innspill til nettopp dette.

Det norske oljeeventyret er langt fra over

På besøk til Rogaland gikk turen innen Rosenberg Verft. De ble rammet av oljenedturen, men nå peker pilene oppover.

– Det er svært gledelig at det igjen er optimisme i næringer knyttet til olje og gass. Det norske oljeeventyret er langt fra over, og vi vil fortsette å legge til rette for at vi kan produsere olje og gass i Norge i mange tiår fremover. Da er det viktig at vi tildeler nye leteareal, slik at det kan gjøres nye funn, sier Jensen.

Må satse på yrkesfagene

Partilederen poengterer at det trengs arbeidskraft med rett kompetanse for å opprettholde veksten i sysselsettingen. Derfor besøkte hun Sola videregående skole, som blant annet utdanner flymekanikere.

– I altfor mange år har vi bare snakket om akademiske utdannelser. Nå viser flere tall at vi kommer til å mangle titusenvis av fagarbeidere i årene som kommer. Derfor er vi nødt til å få flere til å søke yrkesfag. Vi må snakke opp yrkesfagene og sørge for at vi har nok læreplasser, sier hun.

Jensen viser til at Fremskrittspartiet i regjering har økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner.

– Vi satser på yrkesfagene fordi vi vil bygge landet. Da holder det ikke bare med folk i dress, vi trenger også folk som går på jobb i kjeledress.

Gi folk en sjanse

Finansministeren besøkte også Rema 1000 Stadionparken på reisen. Der møtte hun Daniel, som etter to år som arbeidsledig fikk jobb. Nå stortrives han hos Rema 1000, og kjøpmann Sam er veldig fornøyd med innsatsen til Daniel.

– Mange arbeidsgivere kan fortelle om det samme som kjøpmann Sam i Stavanger. Når de gir folk med hull i CVen en sjanse, får de dedikerte, stolte og lojale ansatte tilbake. Jeg håper enda flere i fremtiden vil gi folk en sjanse selv om de har hull i CVen, sier hun.

Jobbene skapes i næringslivet

Jensen understreker at det for FrP er viktig å legge til rette for næringslivet.

– Det er i næringslivet jobbene skapes. Derfor er det viktig at bedriftene har gode og forutsigbare rammebetingelser. Derfor satser FrP i regjering på lavere skatter, bedre veier og mindre skjemavelde. Dette er en politikk vi vil fortsette for å skape vekst og flere jobber, avslutter hun.