Foto. Kari Kjønaas Kjos.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Tydelig nei til negativ sosial kontroll

Fremskrittspartiet er den fremste garantisten for å bekjempe æreskultur og tvang.

– I Norge skal alle føle seg frie til å leve det livet de selv ønsker, sier Fremskrittspartiets integreringspolitiske talskvinne, Kari Kjønaas Kjos.

Må sette integreringskrav

Hun påpeker at kampen mot negativ sosial kontroll handler om kultur og å sette tydelige krav i integreringen.

– Altfor mange unge jenter og gutter frarøves friheten de fleste av oss tar for gitt. De opplever press og tvang for å tilpasse seg krav fra familien og miljøet. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Her skal alle ha frihet til å bestemme over sitt eget liv og ta sine egne valg.

Vi har en viktig oppgave i å større denne frihetskampen, sier Kjønaas Kjos.

– Negativ sosial kontroll innebærer frihetsberøvelse og vold. Vi må tørre å si høyt at dette skjer i Norge for å kunne hjelpe ofrene og for å kunne straffeforfølge dem som står bak, legger hun til.

Skal være trygt å vokse opp i Norge

Kjønaas Kjos viser til at over 60 barn ble etterlatt i utlandet mot sin vilje. Her ble de utsatt for sterk sosial kontroll, trusler, vold og tvangsekteskap.

– Det skal være trygt å vokse opp i Norge. Vi kan ikke lukke øynene for hva som skjer med våre unge med minoritetsbakgrunn, hverken innenfor eller utenfor landets grenser. Det er helt uakseptabelt at barn etterlates i utlandet mot sin vilje og utsettes for tvang og æreskultur, sier hun.

Vil ha obligatorisk helsekontroll

Hun forteller at FrP er opptatt av å sende tydelige signaler om at æreskultur, tvang og negativ sosial kontroll er ukultur som ikke aksepteres i det norske samfunnet.

– Derfor er det viktig for oss at politiet etterforsker slike saker og at dem som utsetter andre for slike handlinger blir straffet. I Norge skal man få elske den man vil, si det man vil og stå fritt til å gjøre det man vil uten å måtte leve i frykt for egen familie eller miljø.
Dessverre vet vi at det ikke er slik for alle, sier Kjos, og legger til:

– Derfor ønsker vi å gjøre helsekontroll av barn på helsestasjonen obligatorisk. Dessverre ble dette forslaget nedstemt i Stortinget.

Innvandrermiljøene må på banen

Kjos understreker at kampen mot negativ sosial kontroll ikke kan vinnes gjennom politiske vedtak alene. Hun mener flere fra innvandrermiljøene må ta et oppgjør med denne ukulturen.

– Jeg forventer at innvandrermiljøene tar tydelig avstand fra denne type handlinger og forhindrer at barn i deres miljø blir utsatt for æreskultur og tvang, avslutter hun.