Roy Steffensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Enklere å velge yrkesfag

Med FrP i regjering innføres en ordning der elever kan bytte fra studiespesialisering til yrkesfag uten å måtte gå førsteåret (VG1) på nytt.

– Mange synes det er vanskelig å bestemme seg for hvilken videregående utdanning de skal velge. Det er et stort valg, og det er viktig at vi har ordninger som gjør det mulig for ungdommene våre å ombestemme seg dersom de velger feil. Denne nye ordningen innebærer at elever som ønsker å bytte til yrkesfag etter ett år med studiespesialisering kan starte på andreåret på yrkesfag og dermed fullføre utdanningen sin på normert tid, sier Roy Steffensen. 

Om ordningen:

  • Eleven skal ha standpunktkarakter, og skal ikke opp til eksamen i faget yrkesfaglig opphenting.
  • Utdanningsdirektoratet har fastsatt nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner i faget yrkesfaglig opphenting. De nasjonale rammene har forskriftsstatus, og inneholder nasjonale krav for utvikling av lokal læreplan for eleven og bestemmelser om sluttvurdering. Det er også utarbeidet forslag til mal for en slik lokal læreplan.
  • Skoleeier (fylkeskommunen) får ansvar for at det blir utviklet en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Denne planen skal beskrive hvilke kompetansemål eleven skal hente opp fra VG1. Planen skal også beskrive hvordan opplæringen skal organiseres.
  • For å legge til rette for erfaringsdeling mellom fylkene, vil Utdanningsdirektoratet samle læreplaner for yrkesfaglig opphenting på sine nettsider.
  • Ordningen kan tas i bruk fra skoleåret 2018/19, men den får trolig større betydning neste år fordi det da også blir mulig å søke dette alternativet våren før skoleåret starter.
  • Utdanningsdirektoratet skal evaluere ordningen og blant annet vurdere om modellen gjør det mulig for elevene å hente opp tilstrekkelig kompetanse fra programfagene på VG1, samtidig som de følger progresjonen i VG2. I tillegg vil de se på om kompetansen disse elevene oppnår også gjør at de blir attraktive søkere til læreplass etter VG2.


Steffensen er leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for FrP, og påpeker at det lenge har vært et problem at det er vanskelig å gå fra studiespesialiserende retning til yrkesfag.

– Det er ikke bare utfordrende for elevene det gjelder, men også for samfunnet. Vi trenger at flere ungdommer velger yrkesfag og tar fagbrev. Da må vi sørge for at det er enklere å gjøre nettopp det, sier han, og legger til:

– Det er bakgrunnen for at denne ordningen nå innføres. Før måtte elevene begynne helt på nytt igjen dersom de byttet fra studiespesialisering til yrkesfag, men nå kan de fullføre videregående opplæring uten å tape tid.

Steffensen forklarer at elevene det gjelder allerede har hatt de timene de trenger i fellesfagene (norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag). Dermed kan de bruke tiden som er satt av til disse fagene i det andre året på å lære seg det yrkesfaglige pensumet de gikk glipp av mens de gikk på studiespesialisering.

– Ordningen skal gjelde for alle de yrkesfaglige tilbudene som finnes i andreåret i videregående skole. Det betyr at det blir enklere å velge på nytt hvis man finner ut at man har valgt feil videregående utdanning. Det er bra for den enkelte, bedriftene og samfunnet, avslutter han.